Magazín kulturního dění v Praze a okolí

FOTOGRAFIS collection reloaded: Poklady světové fotografie 19. – 20. století

fotografis_clanek
14.12.2008 00:00 | ZaKulturou
Výstava s názvem FOTOGRAFIS collection reloaded je reprízou výstavního projektu, který uspořádalo Bank Austria Kunstforum ve své galerii ve Vídni od 11. září do 29. října 2008.
Sbírka FOTOGRAFIS Banky Austria je jednou z nejranějších a nejvýznamnějších fotografických sbírek v Evropě. Byla založena v roce 1976 a naposledy byla veřejnosti předvedena v roce 1986. Letos Kunstforum vystavilo 250 vrcholných děl mezinárodní fotografie (vybraných z více než 400 exemplářů sbírky). Usiluje tak navrátit do obecného povědomí existenci a strukturu této vynikající kolekce, která byla dlouho pojmem známým jen mezi odborníky. Ve sbírce FOTOGRAFIS jsou zastoupeni světoznámí fotografové od počátků fotografie ve čtyřicátých letech 19. století
až do osmdesátých let století dvacátého. Pro veřejnost je výstava otevřena od 17. prosince 2008 do 8. února 2009 v pražském paláci Kinských.
Vstupné na výstavu Poklady světové fotografie opravňuje návštěvníka k prohlídce stálé expozice umístěné v 1. patře paláce Kinských.Přidej komentář