Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Svatý václav – ochránce české země

vaclav_clanek
14.12.2008 00:00 | ZaKulturou
Arcibiskupství pražské připravilo ve spolupráci s Národní galerií v Praze výstavu, která bude pro veřejnost otevřena od 19. prosince 2008 do 8. března 2009 v sakrálních prostorách bývalého kláštera klarisek a minoritů Na Františku (nyní klášter sv. Anežky České).
Výstava si klade za cíl prezentovat vývoj úcty k nejstaršímu a nejznámějšímu českému světci
a knížeti z rodu Přemyslovců v průběhu tisíciletí ve vrcholných památkách malířství, sochařství
a uměleckého řemesla. Soubor 116 exponátů zahrnuje i osobní předměty světce, jako je svatováclavská zbroj a meč z klenotnice pražské katedrály či svatováclavský střevíc
ze staroboleslavské baziliky sv. Václava. Výstava bude výjimečná rovněž tím, že vedle národních kulturních památek a unikátů, které měli návštěvníci možnost vidět pohromadě jen při velké svatováclavské výstavě v roce 1929, představí řadu nově objevených artefaktů, pro tuto příležitost vědecky zpracovaných a restaurovaných.
Vzhledem k mimořádné hodnotě a významu exponátů, které nebývají běžně vystavovány, budou moci návštěvníci tato díla zhlédnout pouze v průběhu plánovaného trvání výstavy bez možnosti jejího prodloužení.
Výstavu doplňuje řada doprovodných aktivit lektorského oddělení Národní galerie v Praze
a Arcibiskupství pražského. U příležitosti výstavy vychází bohatě ilustrovaný katalog (ed. D. Stehlíková, Nakladatelství Lidové noviny).Přidej komentář