Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Valdštejnskou jízdárnu roztančí Tance a slavnosti 16.–18. století

tanec_clanek
08.12.2008 00:00 | ZaKulturou
Výstava na téma tance a s ním spojené slavnosti ve výtvarném umění je ojedinělým projektem, který dosud nebyl ve světě uveden. Zvolená období od renesance po baroko a rokoko patří mezi nejatraktivnější nejen z hlediska vývoje motivu tance v umění, ale i tance samotného.
Prezentace nesmírné šíře rozmanitého výtvarného materiálu zachytí tanec v jeho různých typech
a formách. Do kontrastu je záměrně postaven oddíl pojednávající o dvorském tanci, jenž souvisí především se slavnostmi jako maškarní plesy, taneční vystoupení na divadle a další, a tanci z prostředí venkova spjatými například s oslavami na posvícení.
Kromě obrazů budou vystaveny i hudební nástroje, kostýmy, divadelní rekvizity, vějíře, grafika, sklo, porcelán, taneční příručky a další dobové

Přidej komentář