Magazín kulturního dění v Praze a okolí

100 METRONOMŮ NA JEVIŠTI NOVÉ SCÉNY ND V PRAZE!

timing hejny
Foto: Pavel Hejny
27.04.2011 22:41 | Jen po tři večery uvádějí Orchestr BERG, Dekka Dancers / balet Národního divadla a Nová scéna společný projekt TimINg. Koncert pro 8 tanečníků a orchestr v prostoru Nové scény, jak zní podtitul, se koná 9., 10. a 11. května 2011, vždy ve 20.00 hodin.

Výchozím impulsem pro vznik společného představení se staly skladby Poème symphonique pro 100 metronomů a Ramifications György Ligetiho, Koncert pro klarinet a orchestr Aarona Coplanda a Dances Louise Andriessena. Představení je sondou do nitra budovy Nové scény a vnitřního světa jednotlivých tanečníků, a to s přítomným orchestrem přímo na scéně, kdy čas odpočítává 100 metronomů a jedna minuta se může jevit jako věčnost… Pro tento projekt vznikne unikátní sbírka sta metronomů, které prostřednictvím veřejné sbírky zapůjčí stejné množství hrdých patronů, mezi nimiž budou i známé osobnosti.

„Výsledná forma projektu bude na hranici mezi koncertem a divadlem. V Německu se pro takový druh divadla vžilo spojení Musiktheater. Choreografie vytvoří Tomáš Rychetský a Viktor Konvalinka z Dekka Dancers, kteří navazují na řadu úspěšných projektů uvedených v pražském Národním divadle. Režie se ujala Petra Tejnorová, která má ve svých inscenacích velmi blízko k fyzickému autorskému divadlu,“ říká dramaturg Lukáš Trpišovský.

A režisérka Petra Tejnorová dodává k inspiracím projektu: „Mimořádně inspirativní je spojení skladeb György Ligetiho s filmy režiséra Stanleyho Kubricka. Ten doslova použil několik jeho skladeb ve filmech jako je Shining, Eyes Wide Shut a hlavně ve 2001: A Space Odyssey, kde se sekvence letu „k Jupiteru a dál“ jeví jako expanze do barevné krajiny, snové představy. Je to bezprostředně smyslové. Neméně zajímavé je spojení skladatele Louise Andriessena, kritika hudebního establishmentu, se jmény režisérů jako je Robert Wilson, Peter Greenaway a Hal Hartley, kteří scénicky realizovali některé jeho opery.“

Název projektu TimINg osvětluje Lukáš Trpišovský: „TimINg asociuje hru s časem a načasováním. Vyvstává otázka: jakou rychlostí pro člověka plyne čas? Spojením prostoru Nové scény a vnitřního prostoru jednotlivých tanečníků se zrodila cesta - putování časoprostorem, kdy se Nová scéna jeví jako labyrint, ve kterém se člověk ztrácí.“

Diriguje Peter Vrábel, na klarinet hraje Irvin Venyš, zpívá sopranistka Barbora Sojková. V choreografii Dekka Dancers – Tomáše Rychetského a Viktora Konvalinky tančí Natálie Rychetská, Sylva Nečasová, Zuzana Šimáková, Aya Watanabe, Tomáš Rychetský, Viktor Konvalinka, Jonáš Dolník, Tomáš Červinka.

Přidej komentář