Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Výstava That´s Photography Andrease Feiningera v Domě U Kameného zvonu

Vytava dum u zvonu
Autoportrét, 1946, čb fotografie
12.07.2011 21:04 | Andreas Feininger se narodil 27. prosince 1906 v Paříži jako nejstarší syn slavného amerického malíře Lyonela Feiningera. Byl příslušníkem generace výtvarníků, kteří v letech po první světové válce objevili fotografii jako uměleckou disciplinu a vytvořili nové, na fotografii založené nahlížení reality. Základními principy umění fotografa tvořícího na mistrovské úrovni jsou konkrétnost, jednoduchost a uspořádanost, přičemž Feininger dokázal snad lépe než prakticky kterýkoli jiný fotograf propojit obsah svých obrazů s přísně formálními kritérii, jakými jsou například perspektiva či kompozice.


Na počátku 20. let minulého století se vyučil truhlářem ve výmarském Bauhausu, kde pedagogicky působil jeho otec, poté studoval architekturu na Státní škole architektury ve Výmaru a Zerbstu. V době tamních studií se začal zajímat o fotografii. Zprvu se při tom zabýval spíše technickými stránkami fotografie a experimentoval s rozmanitými technikami, například solarizací, fotogramy či basreliéfem. Protože si tehdy nemohl dovolit koupit aparát s extrémně velkým teleobjektivem, postavil si vlastní.


Po dokončení studií pracoval jako architekt v Hamburku a později krátce u Le Corbusiera v Paříži. Poté, co mu francouzské úřady v roce 1933 zrušily pracovní povolení, se přesunul do Stockholmu. Tam se čím dál intenzivněji věnoval fotografii a velice záhy se prosadil jako fotograf architektury. Po vypuknutí druhé světové války přesídlil do New Yorku. Jeho snímky této obrovské americké metropole, pořízené krátce po příjezdu, se zařadily mezi klasická díla dějin fotografie. V New Yorku začal pracovat jako fotograf ve svobodném povolání, v roce 1943 se však stal členem obrazové redakce časopisu Life. Bezmála dvě desetiletí tu působil jako jeden z proslavené skupiny fotografů, díky nimž získal zmíněný časopis pověst průkopníka soudobé fotoreportáže. Po odchodu z redakce Life v roce 1962 publikoval řadu učebnic fotografie, z nichž se od té doby staly základní práce v tomto oboru.


Tvorbě Andrease Feiningera dominuje dvojice stěžejních témat: zobrazování velkoměstské krajiny a náměty převzaté z přírody. Architektura a život města, jež si zvolil pro život, New Yorku, pro něho byly po celá dlouhá léta trvalým zdrojem okouzlení. Panorama Manhattanu, mrakodrapy, mosty a trati nadúrovňové dráhy se v atmosférou nabitých obrazech tvořících svorník jeho díla opakují s železnou pravidelností. Se stejným nadšením ovšem tvořil i své přírodní studie. Jeho detailně prokreslené obrazy hmyzu, květin, ulit, dřeva a minerálů propůjčují tvarům vyskytujícím se v přírodě, jež nás obklopuje, vlastnosti sochařských výtvorů. Díky strohé kompozici jeho fotografií v nich tento mikrokosmos nabývá monumentálních proporcí.


Koncem 80. let minulého století zanechal Andreas Feininger fotografování a věnoval se archivaci svého díla. Andreas Feininger zemřel v New Yorku 18. února 1999 ve věku 92 let.

Vstupné: 120,- / 60,- Kč
Lektorská prohlídka: čt 14. 7. a 18. 8. v 16.30

Dům U Kamenného zvonu
24. 6. – 23. 10. 2011
út – ne 10.00 – 20.00


Kurátor výstavy: Thomas Buchsteiner
Zdroj: www.ghmp.cz


Přidej komentář