Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Kámen v pravěku

Výstava: Kámen v pravěku
Výstava: Kámen v pravěku
27.03.2015 12:20 | redakce ZaKulturou.cz

12. 4. – 4. 10. 2015

Zámecký areál Ctěnice

Další výstava z cyklu doprovodných výstav ke stálé expozici „Řemesla v pořádku“ bude věnována zpracování a využití kamene v pravěku.

Na výstavě se návštěvníci seznámí s nejstaršími technikami opracování kamene a se širokou škálou kamenných nástrojů, vyráběných v různých obdobích pravěku. Originální archeologické nálezy budou doplněny funkčními replikami i názornými ukázkami jejich použití. Součástí výstavy bude dílna, kde si návštěvníci budou moci sami práci s kamennými nástroji vyzkoušet. Výstavu doplní tematický program pro školy a víkendové akce pro veřejnost v areálu ctěnického zámku.

Doprovodný program k výstavě Kámen v pravěku

Komentované prohlídky

Komentovaná prohlídka s autorkami výstavy se uskuteční v sobotu 18. 4. 2015, 30. 5. 2015, 27. 6. 2015 a 3. 10. 2015 vždy od 10:30 a 14:00. Na komentovanou prohlídku je třeba se předem přihlásit a to buď e-mailem dolezelova@muzeumprahy.cz nebo na telefonu: +420 286 001 363.

http://www.muzeumprahy.cz/2060-kamen-v-praveku/

Další doprovodné programy se konají vždy od 10:00 do 16:00, rezervace není nutná, v případě hezkého počasí se budou programy konat v zámeckém parku, v případě nepříznivého počasí v prostorách zámku.

 

23. 5. 2015

Jak a kde se používal kámen v pravěku

Oddíl experimentální archeologie Mamuti.

Návštěvníci se seznámí s různými technikami zpracování kamene a jejich vývojem, uvidí ukázky výroby štípaných, vrtaných a hlazených nástrojů i další využití kamene – rozdělávání ohně křesáním a použití kamene v pravěké kuchyni. Součástí programu budou komentované prohlídky jednotlivých stanovišť a praktické ukázky činností. 

 

20. 6. 2015

Štípané nástroje v pravěku

Petr Zítka

V programu budou předvedeny základní techniky štípání kamene, návštěvníci se seznámí s pestrou škálou štípaných kamenných nástrojů přehledně ukazující vývoj štípané industrie od nejstaršího paleolitu po dobu bronzovou a budou si moci vyzkoušet řezání pazourkovým nožem.
 

19. 9. 2015

Výroba a využití broušených nástrojů v pravěku

Václav Drnovský

Návštěvníci se podrobně seznámí s různými postupy při výrobě pravěkých broušených nástrojů od suroviny po finální výrobek, poznají různé druhy broušených nástrojů a budou si moci vyzkoušet práci s některými z nich. 

http://www.muzeumprahy.cz/kamen-v-praveku-doprovodny-program/

Program pro školy

Kámen přítel pračlověka

Program je vhodný pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Doprovodný lektorský program „Kámen, přítel pračlověka“ umožní dětským návštěvníkům proniknout prostřednictvím originálních artefaktů, replik, haptických prvků a interaktivní herny do života člověka doby kamenné. Pravěký člověk byl především vynikající lovec, který kladl pasti, bydlel ve stanech z kůží nebo v takzvaných polozemnicích a vedl kočovný život. Dovedl si také ušít oděv z kůží, vyřezat sošky a v temnu hlubokých jeskyň malovat lovecké scény. Obřadně pohřbíval své mrtvé a hroby vykládal bohatými dary. Program má primárně za cíl představit život člověka, klima a ráz krajiny v době kamenné, seznámit s technologickými postupy výroby kamenných nástrojů, s uplatněním kamene v každodenním životě a s jeho významem v duchovním světě pračlověka. Autentičnost a atmosféru pravěku dotvoří kulisy simulující prostor, v němž se pralidé pohybovali. 

Program je možné navštívit od 14. 4. do 2. 10. 2015 po předchozí rezervaci na tel.: 601 555 080 nebo na e-mailu: oudova@muzeumprahy.cz nejméně 3 dny dopředu.

http://www.muzeumprahy.cz/kamen-pritel-pracloveka/Tagy: výstava


Přidej komentář