Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Řemesla živě 2020 na Novoměstské radnici

Řemesla živě 2020
Řemesla živě 2020
07.02.2020 12:18 | redakce ZaKulturou.cz

Řemesla zažívají zasloužený comeback

12. – 13. 2. 2020 9,00-17,00; vstup na akci je zdarma

Řemesla zažívají zasloužený comeback, a tak vyučit se řemeslu začíná být opět atraktivní. Oborů, kterým se lze vyučit, je u nás velké množství. V rámci akce Řemesla živě na Novoměstské radnici v Praze vám nabídneme seznámit se s více než 30 z nich. V průběhu jejího konání si můžete promluvit s mistry jednotlivých řemesel, se studenty, kteří se řemeslu právě učí i s dalšími aktéry, kteří se jednotlivým oborům a řemeslům věnují. Na jednotlivých stanovištích budete mít zároveň možnost si řemesla vyzkoušet, zjistit jaké dovednosti i nástroje jsou k nim zapotřebí, seznámit se s nejrůznějšími materiály, technologickými postupy i „tríčky“, které do světa řemesel patří.

Letošní ročník zahrnuje tradiční řemesla jako je automechanik, autolakýrník, zedník, malíř, kuchař, krejčí, klempíř, ale i obory, které souvisí s potřebami naší moderní společnosti, jako je autotronik. Hojně jsou zastoupeny umělecké obory. Za všechny například zlatník, keramik, rytec, kamenosochař, vlásenkář a maskér. Objeví se i možnost vyzkoušet si virtuální realitu.

 „Při přípravě akce jsem hojně komunikovala s jednotlivými středními i vyššími odbornými školami. Jak se ukazuje, tak současným trendem ve vzdělávání je doplnit si střední všeobecně zaměřenou školu vyučením některého z řemesel. Také mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí si čím dál tím častěji rozšiřuje svůj osobní „záběr“ řemeslnými dovednostmi, což je rozhodně zajímavé.“ Uvádí poznatky z přípravy akce její produkční Bedřiška Kotmelová.

Sedmý ročník Řemesel živě na Novoměstské radnici tedy nabízí přehled mnoha výučních oborů a jednotlivých odborných škol nejen pro žáky směřující k zakončení základního vzdělání, ale i pro studenty středních všeobecně zaměřených škol nebo také pro vysokoškoláky, kteří chtějí spojit svůj studijní obor s řemeslnou dovedností. Akce ve své tradici a neustále se rozvíjející dramaturgii tedy aspiruje na jednu z nejucelenějších přehlídek trendů ve světě řemesel a jejich užití v praktickém životě u nás. Díky zvyšujícímu se zájmu návštěvníků i účastníků navíc dává jasný signál veřejnosti, že řemeslo má opravdu zlaté dno a sousloví „zlaté české ručičky“ není otřepanou frází, ale především platným faktem.

„Tuto akci pořádáme na Novoměstské radnici již od roku 2014 a musím říct, že rok od roku s větší hrdostí. Za ta léta sledujeme nejen kladný posun ve vnímání řemesel, ale i velký nárůst v zájmu veřejnosti. Jsem moc rád, že touto akcí můžeme navázat na tradici, která se váže právě k Novému městu Pražskému a jde právě o podporu a rozvoj řemeslné výroby.“ Dodává ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta.

Vstup na tuto akci je zdarma, na prohlídku a zkoušení řemesel si pro jistotu rezervujte minimálně jednu hodinu, optimálně dvě.

Těšíme se na vás 12. a 13. února mezi 9. a 17. hodinou.

Přehled jednotlivých škol a nabídku workshopů si můžete prohlédnout na našich webových stránkách a informace k akci budeme zveřejňovat na našem facebooku.Tagy: festival, Novoměstská radnice, řemesla, Řemesla živě, řemeslo


Přidej komentář