Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Rotary závod dračích lodí již tuto sobotu na pražském Smíchově

Rotary závod dračích lodí
Rotary závod dračích lodí
21.05.2014 10:27 | redakce ZaKulturou.cz

5. ročník charitativního závodu dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge pod záštitou Rotary klubu Prague International se uskuteční v sobotu 24. května 2014 od 10:30 do 19:00 na Smíchovské pláži v Praze.

Výtěžek klání, které podpořily Pražské vodovody a kanalizace, poputuje na konta nadací Naše dítě a Život 90. Smysl celé akce nespočívá pouze ve vlastním závodu, i když to je ta nejzábavnější část programu.

Stejně důležitý je fundraising finančních prostředků, určených pro místní dobročinné organizace, které odvádějí skvělou a velmi prospěšnou práci při pomoci potřebným. V minulých ročnících tato akce dokázala shromáždit dohromady 1,6 milionu korun určených na charitu.

Pro diváky je vstup zdarma a po skončení závodu se návštěvníci budou moci zúčastnit od 19:00 do 22:00 hodin taneční Dragon Boats party. Závod se koná pod záštitou člena zastupitelstva Prahy 5 Radka Klímy a guvernérky Rotary Distriktu 2240 Ireny Brichta.

Závody dračích lodí jsou unikátním spojením živé zábavy pro veřejnost, akcí pro rodiny s dětmi a příležitostí pro teambuilding zúčastněných firemních týmů. Výtěžek akce pak poslouží charitativním účelům. Závod každoročně přitahuje množství Pražanů a návštěvníků Prahy, kteří bouřlivě povzbuzují posádky dračích lodí. V letošním roce bude soutěžit třináct týmů, Rotary tým podpoří také olympionik skifař Václav Chalupa.

Pro rok 2014 jsou hlavními charitativními partnery organizace Život 90 pečující o seniory a Nadace Naše dítě, která pomáhá dětem v obtížných životních situacích. „Jsme velmi rádi, že nás Rotary klub Prague International do závodu opět přizval a umožnil nám tak získat část výtěžku ze startovného,“ říká Jan Lorman, ředitel sdružení Život 90. „Výtěžek z loňského závodu jsme použili na boj proti násilí na starých lidech – osvětu a financování bezplatné linky důvěry Senior telefon,“ dodává. „Pro Nadaci Naše dítě jsou sponzorské dary důležitým zdrojem financí na pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným a opuštěným dětem ze sociálně slabých rodin, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Za 20 let naší existence jsme přerozdělili ve prospěch ohrožených dětí 250mil. Kč.“
uvedla Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace. „Jsme velmi  vděčni Rotary Clubu, Distriktu 2240  za dlouhodobou podporu, důvěru a solidaritu s ochranou dětí a seniorů v České republice, pomoc je velmi vítaná,“ dodala Zuzana Baudyšová.


Podrobnosti o závodu najdete na webových stránkách www.rotarydragon.cz.

O Rotary Clubu Prague International:

Rotary Club Prague International byl založen roku 1997 a sdružuje zejména zahraniční členy Rotary žijící nebo pobývající v Praze. Jeho jednacím jazykem je angličtina. Za dobu svého trvání připravil pod heslem Having Fun Doing Good! celou řadu charitativních akcí. V posledních letech je právě závod Rotary Dragon Boats Challenge každoročním vrcholem jeho činnosti. Podrobnosti o klubu najdete na: 
http://www.rotary2240.org/prague-international/cs/o-klubu/ (česky),
http://www.clubrunner.ca/Portal/Home.aspx?accountid=5578 (anglicky).

 

O Rotary International:

Rotary International je celosvětová organizace sdružující již od roku 1905 vedoucí osobnosti z podnikatelských a odborných kruhů. Na 1,2 milionu mužů a žen se v rámci Rotary organizuje ve zhruba 34 000 klubech, které působí prakticky ve všech zemích světa. Členové Rotary se scházejí každý týden, aby organizovali a poskytovali humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům, prosazovali ve všech oblastech života vysoké etické zásady a napomáhali vytváření vzájemné důvěry a prosazení míru na celém světě.

Členové Rotary připravují a uskutečňují množství pozoruhodných projektů humanitárního, vzdělávacího nebo kulturního zaměření. Společenství Rotary například částkou překračující jednu miliardu dolarů podpořilo a dále podporuje program PolioPlus, který usiluje
o vymýcení dětské obrny. Pod heslem END POLIO NOW se tak od roku 1985 podařilo snížit počet případů této dětské nemoci o více než 99 %. Mezi partnery Rotary patří UNICEF, WHO, ale také nadace Billa a Melindy Gatesových. Rotary také vynakládá každým rokem kolem 90 milionů dolarů na zahraniční výměnné studijní pobyty a stáže a získalo si celosvětové uznání jakožto největší poskytovatel mezinárodních vzdělávacích stipendií. Již od vzniku skautského hnutí trvá také spolupráce Rotary International a Skautu jak na celosvětové, tak i na klubové úrovni. Více informací o Rotary International naleznete na www.rotary.org , www,rotary2240.org
a teké na www.facebook.com/RotaryDistrict2240

Územně je organizace členěna do tzv. Distriktů, majících číselné označení. V Distriktu 2240, který zahrnuje Českou republiku
a Slovensko, se sdružuje 47 českých a moravských a 25 slovenských Rotary klubů dohromady sdružujících 1400 členů (950 v České republice a asi 450 na Slovensku). Financování všech aktivit Rotary, ať už na úrovni klubů, distriktu nebo ústředí, je zajištěno čistě ze soukromých zdrojů, zejména členských příspěvků, darů členů a přátel Rotary a nebo sponzoringu ve prospěch projektů Rotary. Více na www.rotary2240.org .Tagy: Dračí lodě, závody dračích lodí


Přidej komentář