Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Aero přivítá projekt kombinující klasický koncert vážné hudby s groteskou

21.11.2008 00:00 | ZaKulturou
Pražské kino Aero 12. prosince 2008 od 19.30 hodin hostí speciální hudební projekt nazvaný Psst, Maestro přichází! kombinující klasický koncert vážné hudby s groteskou. Tato koncertní show je postavená na mladém hudebním tělesu - Komorním orchestru BERG, na známém moderátorovi, kreativním herci a muzikantovi Martinovi Zbrožkovi a na dílech hudebních velikánů jako jsou Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Benjamin Britten a také experimentátor John Cage.

Autoři projektu režisér Ondřej Havelka, Martin Zbrožek a dirigent Peter Vrábel se inspirovali úspěšným představením slavného amerického performera a zpěváka Dannyho Kaye, kterému nadšeně tleskalo plné londýnské Palladium. „Hudba se pod tíhou klaunských gest rozkládá a znovu stmeluje a divákovi se tak dostává nenásilného vhledu do struktury hudebních děl. Prostřednictvím klaunérie se publiku nenápadně objasňují principy a poslání základních stavebních kamenů hudby - rytmus, tempo, souhra, harmonie a dynamika. Klasická hudba opouští svět snobů a fraků, boří se mýty, parodují a zesměšňují přežitá klišé vážné hudby.“, říkají o projektu jeho autoři.

Tito autoři spojili své síly s hudebním tělesem Komorní orchestr BERG – špičkové mladé těleso, které vnáší svěží vítr do české scény vážné hudby. Uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz na současnou hudbu a hudbu 20. Století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod. Vystupuje často mimo tradiční sály. V tomto případě se hudba kombinuje s performancí a klaunérií.

„Jde o setkání s vážnou hudbou zábavnou formou. Právě smích nám může přinést jakousi důvěru třeba k dalšímu kroku za novým poznáním. Smích neznamená povrchnost. Naopak o dost hlubší může být v tomto případě míra estetického okouzlení. Je to vhodná forma pro výchovný proces, právě pro tak populární program jako je škola hrou, který je stále opomíjen. Rád bych tímto vzdal holt nadčasovému géniovi, učiteli národu J. A. Komenskému,“ říká o projektu Zbrožek.


Přidej komentář