Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Divadlo DISK uvede premiéru inscenace Velmi společenské tance

25.02.2008 00:00 | ZaKulturou
Pražské divadlo DISK uvede v premiéře 8. března 2008 od 19.30 hodin inscenaci nazvanou Velmi společenské tance. Hra představuje formu řízené improvizace. Je to setkání studentů herectví katedry alternativního a loutkového divadla DAMU s autorsky vytvářeným divadlem. Cílem není pouze dokonalá inscenace, ale také průprava herců jakožto autorských osobností.

Režisér Jiří Havelka říká o inscenačním záměru: „Snažíme se osvojit si schopnost být nejen hercem, ale též spoluautorem při všech fázích vzniku divadelního tvaru. Od návrhu tématu, přes hledání divadelní stylizace až po konkrétní náplň hereckým jednáním. Naše zkoušení tedy začalo vzájemným seznamováním a posléze hledáním tématu, které by všem připadalo dostatečně konkrétní, zajímavé, současné a přitom dost otevřené na to, aby k němu každý mohl zaujmout své vlastní stanovisko. Tedy téma nejen obecně společenské, ale též velmi osobní.“

Velmi společenské tance jsou poslední absolventskou premiérou tohoto ročníku. Jak je v divadle DISK zvykem, na repertoáru jsou absolventské inscenace pouze aktuální sezónu, v červnu mají všechny v rámci „koulecího týdnu“ derniéru.


Přidej komentář