Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Georges Braque v Národní galerii v Praze

braque_clanek
27.03.2009 00:00 | ZaKulturou
Zdroj obrazového materiálu:www.flick.com
Georges Braque v Národní galerii v Praze

Národní galerie v Praze představuje další dvě významné zahraniční zápůjčky z Musée d´Art Moderne Lille Metropole


Georges Braque (1882 – 1963) zaujímá v dějinách moderního malířství prvořadou roli jako spoluzakladatel kubismu. Dvě významné krajiny tohoto francouzského malíře z let 1909 – 1910
„La Roche-Guyon, 1909“ a „Továrna Rio-Tinto v L´Estaque, 1910“ zapůjčené z Musée d´Art Moderne Lille Metropole představují umělcovu tvorbu, kdy již opustil dřívější fauvistická východiska.
Nyní je již plně zaujat malbou Paula Cézanna a od poloviny roku 1909 dochází k prvnímu prolnutí malby Braqua, který pracuje na březích Seiny v La Roche-Guyon a Pabla Picassa
v Horta de Ebro v Katalánsku.

V krajinných námětech z La Roche de Guyon a L´Estaque malíř dokončuje vyloučení smyslové skutečnosti a rozrušení perspektivy ve prospěch rytmického rozčlenění abstraktní formy předmětu
do plochy obrazu. Tyto obě práce představují již výrazné malířovo nakročení ke kubismu.
Zápůjčka těchto děl významně obohacuje obrazový soubor děl G. Braqua v Národní galerii v Praze pro nějž jsou charakteristická zejména zátiší s hudebními nástroji v časovém rozpětí od kubismu 1910 až k tvorbě neoklasicismu dvacátých let.


Vstupné do stálé expozice Veletržního paláce:
Základní: 160 Kč
Snížené: 80 Kč
Rodinná vstupenka: 200 Kč
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ OD 16 HODIN.

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do18 hodin.
www.ngprague.cz

Kontakt pro novináře: Petra Jungwirthová,

Přidej komentář