Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Isabela Grosseová otevírá svou instalaci v galerii MeetFactory

20.05.2008 00:00 | ZaKulturou
Po výstavě Igora Korpaczewského připravila projekt pro prostor galerie MeetFactory Isabela Grosseová nazvaný S názvem. Výstava je sestavená ze tří samostatných, nicméně souvisejících prací. Výstava potrvá v prostorách domu Ke Sklárně 15 v Praze 5 do 15. června 2008.

S názvem je zvuková instalace inspirovaná názvy výstav, které proběhly ve státních galeriích a muzeích umění v období od roku 1989 do dnes. Jednotlivé názvy výstav jsou reprodukované v alfabetickém pořadí a umožňují divákovi si pomyslné výstavy na základě vlastních asociací představit. Ve srovnání s určitým poetickým eskapismem – tedy v podstatě vyhýbáním se přímé konfrontaci s reálnou žitou situací - zbývajících dvou projektů je projekt nazvaný Konfese o poznání přízemnějším popisem každodennosti a ekonomiky. Na prostoru 75 m2 se konfrontují dva způsoby vnímání reality a ztotožnění s politickými systémy.

V instalaci "Odstředivé otáčení Rotace Neschopnost pojmout Centrifugální Kolaps z periferie" jsou prezentované sochařským způsobem vytvořené objekty. Vynikly prací na keramickém kruhovém otáčivém stole a reprezentují svou formou selhání své základní funkce - a to být schopné v sobě udržet obsah. Tuto instalaci je možné vidět jen pomocí přenosného zdroje světla.


Přidej komentář