Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Mladá výtvarná skupina v Dionu

siroky_clanek
28.02.2009 00:00 | ZaKulturou
Mezinárodní výstava osmi mladých sochařů a malířů studentů a profesora pražských vysokých uměleckých škol záměrně nesvírá tvůrce do jednotného předem omezujícího korzetu tematického záběru. Zcela programově nechává naplno vyniknout individuálně rozdílným, pestře charakteristickým tvůrčím rukopisům a žánrové i tematické svobodě.
Na výstavě v Galerii Dion se prostřednictvím aktuální tvorby posledních dvou a čtvrt roku představí: sochařky Zuzana Čížková, Lenka Janušková, francouzská malířka Valexia, sochaři Štěpán Čapek, Lukáš Rais, Adam Rybka a Jiří Merčák a v neposlední řadě svými obrazy také profesor Libor Kaláb. Sdružení Široky je volnou autorskou skupinou neuzavírající se dalším potenciálním tvůrcům.
Určitou jednotící linií celé expozice může být určitá společná pokora nejen před dobře zvládnutým řemeslem, ale rovněž i před divákem, kterému se nesnaží a násilně implementovat originalitu za každou cenu či třeba pseudofilosofické názory obalené do balastu quasiintelektuální nudy nebo samoúčelného manýrismu. Naopak i zde prostoru moderní prosecké galerie vévodí svobodomyslná volnost a poctivá snaha o nalezení všestranně sdílného vyznění celé široké expozice i nepodbízivého dialogu s každým návštěvníkem, ochotným se ponořit do širokých vln oceánu umění.
Sochy a plastiky jsou výtvarnými artefakty z převážné části určenými veřejnému prostoru. Někdy se v něm - třeba i vinou ne tak dokonalého prostorově architektonického začlenění - také ztrácejí nebo utápějí v nechtěné anonymitě. Často je ani nevnímáme a procházíme kolem nich jaksi samozřejmě a bezmyšlenkovitě. Pokud si na výstavě ŠIROKY 2007 - 2009 uvědomíte, že nejen před každou sochou je třeba postát a nechat ji na sebe alespoň chvíli působit, nebyla snaha žádného z osmičky autorů zbytečná....Přidej komentář