Magazín kulturního dění v Praze a okolí

NADIA aneb skandálně kongeniální genderové pojetí klasické opery Rusalka.

nadia_clanek
10.03.2009 00:00 | ZaKulturou
Divadlo DISK si Vás dovoluje pozvat na poslední premiéru 4. ročníku katedry alternativního a loutkového divadla DAMU

T. Jarkovský, A. Balzerová: NAIDA

„O mně-li duše lidská sní, at´ se tou vzpomínkou vzbudí!
Měsíčku, nezhasni, nezhasni!“


Skandálně kongeniální genderové pojetí klasické opery Rusalka.
Pokud si uvědomíme, jak intenzivně je v naší společnosti neustále
diskutována otázka rovnosti pohlaví, jak se neustále nejrůznějších
kruzích vrací téma postavení ženy ve společnosti, pak přímo bije
do očí, jak úzce s touto oblastí společenského uvažování Rusalčin
příběh souvisí. Rusalka pro svou lásku opouští svět, ze kterého
pochází, ale společnost, do níž přichází, ji nepřijme, ba dokonce
nenalezne oporu ani ve své osudové lásce. Protože ale nedokáže
milovanou bytost zahubit, nemůže se ani vrátit zpět a končí tak
ve věčném zatracení. A tím se dostáváme k genderovým otázkám.


Zač je vlastně Rusalka trestána? Co je její provinění?
zkoušky vedli: Ondřej Pavelka, Jakub Vašíček, Tomáš Jarkovský
dramaturgie: Adéla Balzerová
scénografi e: Tereza Venclová
hudba: Daniel Čámský
libreto: Jaroslav Kvapil a Karel Březina
orchestr: Daniel Čámský, Jakub Vašíček, Ondřej Müller
choreografi e: Lenka Bartůňková
produkce: Barbora Kalinová, Michaela Režová, Magdalena Smotlachová
hrají: Josef Guruncz, Karel Kratochvíl, Michal Dudek, Jiří N. Jelínek, Petra Horváthová, Anna Schmidtmajerová, Kristýna Hrušínská,
Alena Bazalová, Anita Krausová, Diana Čičmanová, Tomáš Jarkovský, Ondřej Müller, Jakub Vašíček

Premiéra 13. března 2009 od 19.30 hodin v divadle DISK Nejbližší reprízy: 16., 20. března
Divadlo DISK
Karlova 26, 116 65 Praha 1
tel./zázn.: +420 234 244 254
tel./fax: +420 234 244 253
www.divadlodisk.cz
e-mail: disk@divadlodisk.cz
Po představení zahraje
Karavana Swingers Band.
Společenský oděv


Přidej komentář