Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Národní galerie v Praze vystavuje významnou zápůjčku Modiglianiho

08.09.2008 00:00 | ZaKulturou
Ve stálé expozici zahraničního umění 20. a 21. století mohou návštěvníci nově spatřit významný obraz slavného umělce Amadea Modiglianiho – Mladá žena v košili. Dílo pochází z roku 1918 a do Národní galerie v Praze – Sbírky moderního a současného umění Veletržního paláce je zapůjčeno z vídeňské galerie Albertiny jako reciproční zápůjčka za van Goghův obraz Zelené obilí.

Až do 8. prosince 2008 se koná v Albertině výstava děl Vincenta van Gogha, která představí 150 děl ze všech jeho tvůrčích období. Goghův obraz Zelené obilí, který na tuto přehlídku zapůjčuje Národní galerie v Praze je závažným dílem výstavy. Kurátorka Národní galerie v Praze Olga Uhrová uvádí: „Obraz Zelené obilí vznikl v roce 1889 v  Saint- Rémy rok před umělcovou smrtí. Patří k těm vrcholným krajinám, kdy se vegetace mění ve vířivý pohyb barevných čar vrhaných na plátno. V obraze ze sbírek Národní galerie v Praze je osobní umělcovo zaujetí zmírněno ve prospěch klasičtějšího malířského podání. Vznik díla je doložen dopisem z 16. června 1889, kdy Vincent van Gogh psal sestře o své práci na tomto obraze...“

Amadeo Modigliani (1884 – 1920) žil od roku 1909 v Paříži, stál však stranou avantgardních směrů své doby. Současník fauvismu a kubismu, nepodléhal jejich vlivu a vytvořil zcela osobitý malířský styl spojující klasicky čisté a zjednodušené tvary s expresivními prvky manýristicky protáhlé figury. Většinu jeho obrazů tvoří portréty a akty. Charakteristickou ukázkou Modiglianiho pozdní tvorby je významný obraz Mladá žena v košili (1918), který bude k vidění do 7. prosince 2008.


Přidej komentář