Magazín kulturního dění v Praze a okolí

PŘIPOMÍNÁME: Na Hradě budou k vidění korunovační klenoty

18.04.2008 00:00 | ZaKulturou
České korunovační klenoty budete moci shlédnout od 19. do 29. dubna 2008 v prostorách Vladislavského sálu na Pražském hradě, a to denně od 9 do 17 hodin. Vstup bude volný.

Správa Pražského hradu nebude vydávat žádné lístky na pořadí. Klenoty bude možné shlédnout pouze po vystání fronty. Na trase budou instalovány informační panely se základními údaji o korunovačních klenotech. Příchod návštěvníků bude možný pouze od Starých zámeckých schodů přes Jižní zahrady, odtud po Býčím schodišti na III. nádvoří vchodem do Starého královského paláce. Maximální počet návštěvníků bude regulován. Zhruba v 11.hodin bude brána z Opyše do Jižních zahrad uzavřena. V rámci výstavy budou ve stálé expozici Příběh Pražského hradu vystaveny také kopie korunovačních klenotů (ze 60. a 70. let 20. století).

Kromě vlastního souboru korunovačních klenotů budou vystaveny čtyři desítky dalších exponátů, které souvisejí s historií korunovací: relikviáře a deskové malby, které se vystavovaly při korunovacích, zlaté pamětní mince ražené ke korunovaci Ferdinanda V. a jeho choti, korunovační grafiky zachycující průběh korunovací, obaly na korunovační klenoty, transportní truhly a skříňka pro uložení klenotů a další.
Přidej komentář