Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Strakova akademie se opět otevře veřejnosti

22.02.2008 00:00 | ZaKulturou
Úřad vlády zpřístupní v neděli 24. února 2008 výstavu Jedni z nás… Ve Strakově akademii si návštěvníci budou moci v rámci Dne otevřených dveří od 10 do 16 hodin připomenout osudy lidí poznamenaných komunistickým pučem v roce 1948. Současně s výstavou bude přístupná premiérova pracovna.

Výstavu Jedni z nás… tvoří výběr z unikátní sbírky vzpomínek pamětníků českých politických vězňů, kterou připravilo na podnět premiéra Mirka Topolánka občanské sdružení Post Bellum. Novináři vybrali do expozice spisovatele, duchovní, zemědělce a další osoby, na které se komunisté v 50. letech zaměřovali. Příběhy politických vězňů doplněné fotografiemi jsou nejen svědectvím o událostech v minulém století, ale i poselstvím do budoucna a výzvou, píše se na úvodním panelu: „Žijí mezi námi lidé, kteří byli ochotni za demokracii a svobodu, již si nyní užíváme, bojovat, přinášet oběti a dokonce položit vlastní život. Dokázali bychom i my hájit svobodu, demokracii a čest tak statečným a obětavým způsobem jako oni?“

V rámci dne otevřených dveří bude také příležitost navštívit pracovnu předsedy vlády Mirka Topolánka v budově Úřadu vlády ČR. Majestátní novobarokní budova je veřejnosti spíše známa pod názvem Strakova akademie. Po dokončení její stavby v roce 1896 sloužila jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin. Stavbu projektoval architekt Václav Roštlapil a na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček. Ke Strakově akademii patří i rozlehlá zahrada budovaná pod dohledem Františka Thomayera.


Přidej komentář