Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Zveme Vás na filmovou část FESTIVALU PRAŽSKÉ BRÁNY 2009

brany-clanek
27.03.2009 00:00 | ZaKulturou


Úžasná jarní očista ducha
PRAŽSKÉ BRÁNY FILMU - FESTIVAL PRAŽSKÉ BRÁNY 2009


Vřele doporučuji Vaší Pozornosti a srdečně zvu všechny zvídavé na filmový festival PRAŽSKÉ BRÁNY FILMU v kině Světozor od 2. do 5. dubna 2009, jenž je součástí festivalu PRAŽSKÉ BRÁNY 2009. Na filmovém festivalu bude uvedeno 12 filmů z toho 9 českých premiér.


Multikulturní festival Pražské Brány 2009 Vám v tomto roce nabídne řadu ojedinělých aktivit a zážitků. Filmový festival je vyjímečný tím, že prezentuje staré i nové pohledy na život a upozorňuje na jejich propojení a provázanost. V dnešní nejisté době a při současném životním stylu většiny lidí, jsou jistě mnozí z nás vnímavější k tématům duchovního růstu, sebeléčení, zdravého životního stylu, myšlení, víry apod. Většina z nás hledá východisko z problémů, kterým moderní člověk čelí. Informace o tom „jak a proč“, už se naštěstí -díky technickým vymoženostem civilizace- dají nalézt, pokud ovšem člověk ví, co hledá. Společnost Felicius se zaměřuje na takové aktivity, které v lidech probouzí „jiné“ myšlení, odkrývají nové úhly pohledu a ukazují možné cesty. Jednou z hlavních aktivit obecně prospěšné společnosti Felicius je i Filmový festival pražské brány, který pomáhá všem těm, kdo se chtějí lépe orientovat a utvořit si vlastní názor.

Období jara je již tradičně spojené s očistou těla i ducha. K témuž směřují i témata citlivě vybraných filmů této vyjímečné filmové přehlídky. Co film to perla, takže neváhejte a přijďte se inspirovat a oblažit svou duši!

Pořádá Felicius, o.p.s. ve spolupráci s Kino Světozor.
Více info na:
www.prazskebrany.cz,
www.kinosvetozor.cz
www.felicius.cz

Kontakt: Ctirad Hemelík, 602 206 195, ctirad@felicius.cz www.felicius.cz
Ochutnávka:

CO MY JEN VÍME!? | WHAT THE BLEEP DO WE KNOW!?
William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente, USA, 2004

Je svět kolem nás, ten, který vidíme a cítíme, skutečný? Nebo existují i další reality, mnohem reálnější než ta jediná a obecně přijímaná? Co například ta realita, kterou našla Alenka za zrcadlem?
Film Co my jen víme!? se pouští do hledání skrytých realit. Příběh Amandy zavádí diváka do fantastického světa, v němž si hrdinka stále více uvědomuje nejistotu reálného světa. Amanda na této „cestě“ pochopí, že když se bude poctivě dívat pod povrch, a ne jen na něj, nebude její život už nikdy jako dřív. Film uvede diváka pomocí počítačových efektů a výpovědí několika předních světových fyziků, neurologů, molekulárních biologů, mystiků a duchovních učitelů vysvětlujících realitu na základě nejnovějších objevů fyziky do kvantové neurčitosti, kde se realita mění s každou další myšlenkou.
Jedinečný filmový zážitek podobný snímkům Matrix, Vanilkové nebe či Minority Report, se díky svému žánrovému přesahu dostává blíže k podstatě pojmů Vědomí, Prostor a Realita.

109 min | anglicky, české titulky
pátek 3.4. od 20.30 | malý sál,
vstupné 120 Kč

JAK POZNAT BOHA | HOW TO KNOW GOD
Ron Frank, USA, 2006

Film natočený na základě knihy Jak poznat Boha od Deepaka Chopry, který je zároveň ve filmu průvodcem. Americký průkopník pozitivní teologie se zaměřil na poznání vnějškové povahy Boha a vytváří zde koncept, že Boha můžeme prožít, aniž bychom "v něj museli věřit". Dostává se nám tedy do ruky další z řady pokusů vědy proniknout k tajemství božího stvoření pomocí kvantové fyziky. Autor však projevuje fundovanost též v oboru filosofie a hlubinné psychoanalýzy, pomocí nichž se snaží proniknout co nejhlouběji k lidské duši.
70 min | anglicky, české titulky
čtvrtek 2.4. od 18.30 | malý sál,
sobota 4.4. od 16.15 | velký sál,

JAK UVAŘIT ŽIVOT | HOW TO COOK YOUR LIFE
Doris Dörrie, A, 2007, německo-anglicky, 100 min

Zapomeňte na „Zen a umění údržby motocyklů“! Právě přichází Zen a umění dobře navařit! Režisérka Doris Dörrie soustředí svou pozornost na budhismus a prastaré rčení „Jsi to, co jíš“. Ve snímku Jak uvařit život pomáhá Dörrie charismatický zenový mistr Edward Espe Brown vysvětlit, jak využít hlavní zásady zen budhismu při přípravě jídla stejně jako v životě obecně. To, jak člověk zachází s ingrediencemi při přípravě jídla, o něm hodně vypovídá,“ říká Dörrie. „ Jak uvařit život nás učí všímat si toho, jak denně zacházíme s těmi nejobyčejnějšími věcmi a zároveň nám přibližuje jedno z nejkrásnějších zaměstnání, kuchařinu.“

100 min | německo-anglicky, české titulky
sobota 4.4. od 20.15 | velký sál,

JEDEN | ONE
Ward M. Powers, Scott Carter, USA, 2006

Vesmír je konečně zachráněn, když se tatík středního věku v Michiganu rozhodne vydat se za svým snem a překročit hranice všední existence. Vyzbrojen videokamerou, která mu přišla na dobírku, seznamem 20 otázek a dvěma přáteli se tento netypický filmař rozhodne najít smysl života. Jako zázrakem se tato skupinka na své výpravě setkává s předními světovými duchovními vůdci, spisovateli, ikonami a mistry současnosti. Ve filmu se protkávají neuvěřitelná dobrodružství poutníků s odpověďmi na zásadní životní otázky. Po shlédnutí tohoto filmového cestopisu možná zjistíte, že svět je jen JEDEN.

79 min | anglicky, české titulky
pátek 3.4. od 18.30 | malý sál,
neděle 5.4. od 20.30 | malý sál,

MILUJ SVŮJ ŽIVOT | YOU CAN HEAL YOUR LIFE
Michael A. Goorjian, USA, 2007

Louise L. Hay je duchovní učitelkou, lektorkou a úspěšnou autorkou dvaceti bestsellerů, mezi něž patří Uzdrav své tělo a Síla ženy. Od doby, kdy v roce 1981 zahájila svou kariéru jako představitelka vědního oboru týkajícího se způsobu myšlení, pomohla tisícům lidí objevit a naplno rozvinout jejich potenciál tvořivé síly duchovního růstu a sebeléčení. Její knihy byly přeloženy do pětadvaceti jazyků ve třiceti třech zemích světa. Film Miluj svůj život byl natočen podle stejnojmenné knihy.
Vydáte-li pozitivní energii při práci se svou myslí, můžete uzdravit své tělo. Tím, jak limitujeme své myšlení a názory, vytváříme ve své mysli zárodky a příčiny nemocí. Autorka Louise L. Hay nás vede k pozitivním změnám v našem myšlení a vytváří prostředí, které nás vede k prožití kvalitnějšího a hodnotnějšího života. Myšlenky a slova, která vyslovíme, tvoří náš život.
87 min | anglicky, české titulky
čtvrtek 2.4. od 18.00 | velký sál,
neděle 5.4. od 20.15 | velký sál,
NAD ROZDÍLY | BEYOND OUR DIFFERENCES
Peter Bisanz, USA, 2008

Jaké jsou zásadní problémy, kterým dnešní svět čelí? Nakolik se na těchto problémech podílejí dnešní světoví vůdci a největší myslitelé v politice, náboženství, kultuře, umění a vědě? Jak tito vůdci propojují vlastní zkušenosti s vírou a morálkou, když hledají konstruktivní řešení nejpalčivějších světových problémů? V jakém kontextu hrají víra a náboženství zásadní roli při vedení lidstva k větší mírumilovnosti a soucítění?
Právě tyto zásadní otázky se snaží zodpovědět tento film. Nahlíží na pozitivní roli, kterou v dnešním světě sehrává víra, a na fundamentální jednotu světových náboženství.
Účinkují: Deepak Chopra, Ram Dass, Thich Nhat Hanh, otec Thomas Keating, Barbara Marx Hubbard, Raine Eisler, Robert Thurman, Sadhguru Jaggi Vasudev, hlas jeho svátosti 14. Dalajlámy, Llewellyn Vaughan-Lee a mnoho dalších.

72 min | anglicky, české titulky
čtvrtek 2.4. od 22.15 | velký sál,
neděle 5.4. od 18.30 | malý sál,

NALADIT SE | TUNING IN
David Thomas, USA, 2008

Snímek NALADIT SE režiséra Davida Thomase je vskutku jedinečný duchovní dokument, který je výsledkem 10-letého zkoumání fenoménu, zvaného „channeling“. Channeling je starověká metoda, při které se jedinec, většinou ve stavu tranzu, psychicky propojí s duchovním stvořením. Médium se potom dokáže chovat jako dimenzionální prostředník při kontaktování ostatních lidských bytostí s onou entitou a zároveň od ní předává vzkazy. Vůbec poprvé se v jednom snímku představí osm předních amerických médií, aby vnesly více světla do této problematiky. Režisér vede s jednotlivými médii, které se projevují jako silné individuality, poměrně rozsáhlé rozhovory a výsledek je pozoruhodný: bez ohledu na rozdílné časy a místa, ve kterých se debaty odehrávají, se tyto média vyjadřují téměř totožně a vysílají tak jasný vzkaz o síle lidstva.

80 min | anglicky, české titulky
pátek 3.4. od 18.00 | velký sál,
sobota 4.4. od 18.30 | malý sál,
POKREVNÍ LINIE | BLOODLINE
Bruce Burgess, USA, 2008

Film proniká do tajů takzvané „pokrevní konspirace“, podle níž se Ježíš Kristus oženil s Máří Magdalenou, která po jeho ukřižování uprchla na jih Francie i s jejich dítětem. Režisér snímku se spolu se svým štábem vydává po stopách templářů, kteří prý v oněch místech zakopali tajný poklad plný odhalujících důkazů. Díky několika exkluzivním rozhovorům s představiteli Sionského převorství, tajného spolku založeného templáři proto, aby v budoucnu strážili tento poklad, se dostává až do míst v okolí Rennes-le-Chateau. Tam se za pomoci kamery na dálkové ovládání noří hluboko do podzemních prostor, kde na jednom podstavci objevuje mumifikované tělo zahalené do roucha s rudým křížem obklopeného předměty, které připomínají zlaté kalichy a starodávné pergameny z prvního stolení Jeruzaléma.
Burgess se svým štábem si spojují rané dějiny templářů z této oblasti, legendu o Máří Magdaléně, zakopané předměty v Rennes-le-Chateau a ohromující objev hrobky a začínají věřit tomu, že právě nalezli důkaz o pokrevní spřízněnosti.

113 min | anglicky, české titulky
čtvrtek 2.4. od 20.15 | velký sál,
neděle 5.4. od 18.00 | velký sál,

TED: BUDOUCNOST, JAKOU SI VYTVOŘÍME | TED: THE FUTURE WE WILL CREATE
Steven Latham, Daphne Zuniga, USA, 2007

Neomezená vstupenka do zákulisí zásadního setkání myslitelů, které jinak zůstává oku běžného návštěvníka skryto. Každoročně konaná konference, na které si fyzikové, 11-letí housloví virtuozové a podnikoví kapitalisté vyměňují své nápady, které mění svět. Opravdový „duchovní Cirque du Soleil“, TED (Technology Entertainment Design – Technologie Zábava Design) spojuje talent, energii a kolektivního ducha naší planety s nejlepšími muži činu i mysliteli, aby spolupracovali na lepší budoucnosti.
Snímek zachycuje to nejlepší z TED 2006, včetně ohromujících vystoupení bývalého viceprezidenta Ala Gorea, Dr. Larryho Brillianta, muže, který vedl úspěšnou kampaň za vymýcení černých neštovic, zakladatelů vyhledávače Google a mnoha dalších, kteří byli touto událostí inspirováni nebo ji sami inspirovali.
Budoucnost je nyní ve snímku BUDOUCNOST, JAKOU SI VYTVOŘÍME: VE SVĚTĚ TED. Tento zábavný a inspirativní film změní váš pohled na sebe sama i na svět kolem vás.

72 min | anglicky, české titulky
čtvrtek 2.4. od 20.30 | malý sál,
sobota 4.4. od 22.15 | velký sál,

VODA - VELKÁ ZÁHADA | WATER – THE GREAT MYSTERY
Anastasiya Popova, Julia Perkul, USA, 2008

VODA – nejzásadnější součást života na Zemi. Jsme s ní v každodenním kontaktu, ale známe tajemství tohoto úžasného živlu? Využíváme vodu v zemědělství, továrnách, vodních elektrárnách a vůbec na milióny různých způsobů, a přitom se její chování vymyká všem fyzikálním zákonům. V době globálních klimatických změn je naprosto nezbytné pochopit záhady tohoto živlu. Každý živý organimus vodu potřebuje k životu. Tím, že jsme nezjistili, jak přesně voda funguje a čeho je schopná, jsme se dostali do situace, kdy její kvalitu zneužíváme a zapomínáme na její potenciál.
Snímek představuje úchvatné objevy, se kterými přišli vědci z celého světa, například z Ruska, Kazachstánu, Švýcarska, Izraele, Spojených států, Velké Británie, Rakouska, Japonska, Argentiny, Číny a Tibetu. Objeví se zde i Masaru Emoto ze snímku „Co my jen víme?!“ („What The Bleep Do We Know?!“)

82 min | anglicky, české titulky
sobota 4.4. od 18.00 | velký sál,

ZÁZRAKY SE NEDĚJÍ | HENRY POOLE IS HERE
Mark Pellington, USA, 2008

Henry Poole změnil celý svůj život a svou minulost nechal za sebou. Vrátil se do míst, kde vyrůstal, a jediné, po čem touží, je klid. Ten mu však nedopřejí jeho zvědaví sousedé, kteří nedokážou tak radikální změnu pochopit. Navíc je brzy celá čtvrť přesvědčena, že právě na Henryho dvorku se dějí zázrak. S tím se však Henry smířit nehodlá, a proto vyráží do boje se slepou vírou...

99 min | anglicky, české titulky
pátek 3.4. od 20.15 | velký sál,
sobota 4.4. od 20.30 | malý sál,

ŽIJÍCÍ MATRIX – LÉČITELÉ A VĚDA | THE LIVING MATRIX
Greg Becker, Briton Harry Massey, UK, 2009

Nové myšlenky, které se týkají spleti faktorů podmiňující naše zdraví. Skupina zapálených vědců, psychologů, odborníků na bioenergetiku a vyznavačů holistické medicíny, kteří nacházejí uzdravující potenciál na zcela nových místech, dokazuje, že léčitelství založené na energetické informaci je velice úspěšné. Zkoumají tělo z pohledu kvantové fyziky a zjišťují, že jsme mnohem víc než jen biomechanické stroje. Naše buňky vysílají i přijímají informace a spravují naše zdraví víc, než jsme si kdy dokázali představit.
V tomto snímku vyprávějí badatelé a lidé, kteří se ocitli ve zdravotních potížích, svoje příběhy, přičemž se zmiňují o roli, jakou v jejich případě sehrála věda. Rodina řeckého chlapce postiženého mozkovou obrnou se pomocí léčebné metody „znovunapojení“ pokouší zlepšit své soužití. Britka, které byl diagnostikován neoperovatelný nádor na mozku, napírá svou energii do neurolingvistického programování. Američance bylo sděleno, že veškeré pokusy léčit její syndrom chronické únavy selhaly, a tak se uchyluje k informační terapii. Zdravotní stav všech tří zaznamenává pozoruhodné pokroky.

90 min | anglicky, české titulky
pátek 3.4. od 22.15 | velký sál,

Vstupné na filmy jsou jednotné 120,- Kč
Všechny filmy budou opatřeny českými titulky.

FELICIUS o.p.s. je organizátorem doprovodného programu veletrhů ESOTERIKA, BIOSTYL a ECOWORLD a multikulturního festivalu PRAŽSKÉ BRÁNY.
FELICIUS o.p.s. is organizer of PRAGUE GATEWAYS festival and accompanying programs on trade fairs ESOTERICA, BIOSTYL and ECOWORLD in Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovak Republic.

www.felicius.cz
www.prazskebrany.cz
www.praguegateways.cz
www.whatthebleep.cz

www.veletrhesoterika.cz
www.biostyl.cz

Zdroj: TZ
Přidej komentář