Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Festival Vyšehraní 2014 představí nejen na Vyšehradě hvězdně obsazenou hru Dívčí válka

Dívčí válka
Dívčí válka
06.05.2014 17:18 | redakce ZaKulturou.cz

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.

Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu „na míru“, jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká ( erotika, politika ). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice“.

Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti, odehrává se tento mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivojem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho erotickoestetická pozornost obrací se spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů. Hra přináší hluboký a analyzující pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu a moje práce s charaktery postav strhne diváka svojí vroucností a upřímnou realitou. Tento rentgenový pohled je ještě navíc umocněn vysvětlením historického přechodu od starého k novému způsobu pohřbívání. Během tohoto velikého válečného konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu staroslovanského pěvce Lumíra v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní, slovanskou Pop music. Do těchto dramatických událostí mísí se láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice. 

Hrají: Sandra Pogodová, F.R.Čech, Mojmír Maděrič, Miluše Bittnerová, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná  a další.


Předprodej vstupenek :    vysehrani@volny.cz, www.ticketpro.cz, www.eventim.cz


Přijďte se podívat dne

15.6.2014

Kam – 11.ročník festivalu divadla a hudby, FESTIVAL VYŠEHRANÍ

Začátek představení – 15:00hod.

nebo

v pátek 25.7.2014

Kam –  ZÁMEK LOUČEŇ letní amfiteátr

Začátek představení: 20:00hod.

 

Předprodej vstupenek :   

1)     Zámek Loučeň pokladna, Tel:325 585 601

2)     Poděbrady Infocentrum, Tel:325 511 646

3)     Nymburk Infocentrum,  Tel:325 512 646

4)     Dobrovice infocentrum,  Tel: 326 398 191

5)      Lysá nad Labem, Tel: 325 551 255

6)     www.tiketpro.cz, www.ticketportal.cz


nebo 18.7.2014

Kam –  Letní divadlo Řevnice

Začátek představen – 20:00hod.


Předprodej vstupenek :

1)       Řevnice: Zámeček a městské kulturní zařízení    725 852 815

2)       Černošice MÚ – městská knihovna

3)       Dobřichovice MÚ

Předprodej vstupenek :  www.ticketpro.czwww.ticketportal.cz;    www.ticketart.cz

 

Zveme Vás na nové hvězdné herecké obsazení.


Vyšehraní - Dívčí válka


Tagy: Divadelní představení, divadlo, Dívčí válka, festival, Vyšehraní


Přidej komentář