Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Interaktivní HYDE PARK ve Švandově divadle opět provokuje

Hyde park
21.02.2011 00:37 | Švandovo divadlo na Smíchově uvede nový premiérový díl svého interaktivního cyklu Hyde Park, který se snaží reagovat, více či méně provokativní formou, na témata, která provokují, zajímají a inspirují. Tentokrát v režii Jiřího Honzírka s názvem JEBU.H?


Režisér Jiří HONZÍREK se v aktuálním Hyde Parku zaměřil na palčivý problém současné evropské katolické církve, a to případy zneužívání ministrantů kněžími. Posláním jeho inscenace je navázání společenského dialogu na toto téma: „Nechceme v žádném případě paušalizovat tento problém; domníváme se, že jde vždy o individuální příběh, a ani v něm nelze vše prudce odsoudit. Spíš se snažíme zamyslet se nad pochybnostmi, bojem (včetně boje se sebou samým, bojem o víru), které takové události otvírají,“ vysvětluje dramaturgyně projektu JEBU.H? Martina KINSKÁ.


Premiéra inscenace je plánována na 23. února od 20:30 ve Studiu Švandova divadla na Smíchově. Pod textem je podepsána kromě Jiřího Honzírka také Katarína KOIŠOVÁ, hudební spolupráce se ujal Ivan ACHER, tvůrčí tým doplňuje scénografka Radka VYPLAŠILOVÁ. Hrají Dušan SITEK j.h., Robert JAŠKÓW a Tomáš KOBR j.h.


Věříte v Boha?
Píše se s velkým „B“?
Komu věřit?
Na koho?
Smilníte s Bohem?
A kdo vám to líp udělá?
Jen já!
Jebu!
S Bohem?
Pomoc!JIŘÍ HONZÍREK O HYDE PARKU …
Jaké téma Hyde Parku sis zvolil a proč?
Byl jsem osloven k osobní výpovědi, přičemž téma mělo být v ideálním případě evropské. Zvolil jsem zneužívání ministrantů katolickými knězi. U nás dohledáme pouze ojedinělé případy. V Rakousku, Itálii, Irsku či Německu tomu církev čelí v masovém měřítku. Ale to se asi děje i ve skautu. Tohle téma je vlastně branou k tomu, co mi v tento čas mého života leží hodně na srdci. Je to o manipulaci lásky, což je pro mě v tuto chvíli nepřijatelné. O oddělování lásky k Bohu katolickou církví od lásky k člověku. A samozřejmě o zneužití biblické lásky k získání důvěry ministranta.


Nebojíš se, že pro řadu lidí je diskurz o něčem takovém de facto nepřijatelný? Jak je zvolené téma nahlíženo v inscenaci?
V inscenaci symbolicky, nikoli naturalisticky. Žádné soulože ani skupinové masturbace, žádné porno časopisy, žádná dévédéčka. Příběh vyprávíme prostřednictvím struktury katolické mše. Vlastně celou mši sloužíme. Myslím, že ti, pro něž je diskurz o něčem takovém nepřijatelný, mají odpovědnost za úpadek vztahu k náboženství západního světa. Dochází k tomu, kněží páchají kriminální činy často prokázané soudní cestou. Církev je v hluboké krizi a tohle ji naprosto oprávněně diskredituje. Musí o tom mluvit.


S jakým pocitem, dojmem nebo myšlenkou by diváci měli z tohoto Hyde Parku odcházet?
To si netroufám říct. Jen bych řekl tohle - jsem jako ostatní, nejsem nekuřák, nejsem abstinent, když mám hlad, tak jím, projevuji svoji sexualitu, používám sprostá slova, směju se nahlas. A když jdu na mši, usilovně pracuji na tom, aby způsob komunikace kněze a vina, kterou se ve mně snaží vyvolat, nenarušila moji osobní komunikaci s Duchem toho místa. S tím, co je pro mě samotného Bohem. Nevím, jak vypadá a je mi to jedno. Nevypadá, děje se.