Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Markéta Lazarová poprvé na prknech divadla DISK

mARKETA-LAZAROVA
Markéta Lazarová poprvé na prknech divadla DISK
21.12.2009 00:14 | 15. ledna 2010 od 19:30 se v divadle DISK uskuteční premiéra hry Markéta, dcera Lazarova. Nová inscenace absolventského ročníku katedry činoherního divadla DAMU Markéta, dcera Lazarova vychází z evropské tradice romantické tragédie o čisté panně (například Schillerova Panna Orleánská či Kleistova Katynka z Heilbronnu). Hlavním tématem původní hry na motivy Vladislava Vančury je Markétin dramatický rozpor mezi láskou k Bohu a láskou k muži. Příběh tak sleduje Markétinu cestu od naivní, neposkvrněné panny přes znásilněnou dívku s výčitkami svědomí až k ženě pevně si stojící za svou láskou. Boj mezi tělem a duší tedy ústí ve vytoužené organické splynutí. Z tohoto hlediska je Markéta, dcera Lazarova aktuální hrou o dospívání, dospění a tedy o nalezení místa ve složitém světě.

. Režisér Pavel Ondruch k tématice hry dále uvádí: „Dramatický text je vystavěn na ostrých protikladech, jejichž hranice je buď posouvána anebo stírána – do tmy vniká světlo, chaos ohrožuje řád, ženský princip bojuje s mužským atd. Tato dialektika je názorně vidět už na výchozí dramatické situaci hry – střet mezi zpupnými Kozlíkovými syny a pořádkumilovným králem. Do popředí se dostává otázka po osobní svobodě a tedy i po oprávněnosti vlastního konání. Hra tak dosahuje až antických rozměrů.“

„Forma hry je založena na poměrně krátkých, dynamických scénách, které vynikají obrazovým potenciálem, daným již bohatou vančurovskou symbolikou. Příběh Markéty Lazarové, ve shodě s Vančurou, příliš nevnímáme jako příběh historický, ale mýtický – tedy i v naší hře a inscenaci směřujeme k archetypálním vztahům a tématům, k výrazné dramatičnosti a jevištní básnivosti. Naším cílem je vytvořit moderní inscenaci na základě velkého příběhu a za využití básnického jazyka ve spojení s pohybem, soudobou klasickou hudbou, „krystalickou“ scénou a velkým hereckým gestem.“, nastiňuje předpoklady inscenace její dramaturg Zdeněk Janál. Jaké inscenační prostředky jsou k docílení této velkoformátové inscenace využívány, dále rozvádí režisér Pavel Ondruch: „Jedním z hlavních inscenačních materiálů je pro nás tělo herce a Vančurovo slovo. Chceme udržet sošnost postavy, ale více než o stylizovaný statický obraz nám jde o zkoncentrování obsahu do oduševnělé, pohybové a hlasové exprese. Tělo není sochou, ale scénovanou duší postavy. Slovo chápeme jako dramatický prostředek, který nese, rozvíjí a hloubí emoce, nepřináší pouze informace. Dramatický konflikt mezi slovem a pohybem může být vnímán také jako tématický konflikt celé inscenace: tělo versus duše.“

„Je stále životaschopný schillerovský model divadla jako kulturně-vzdělávacího centra? Můžeme stále chápat divadlo jako prostředek k vyjádření se k etice? Je dnes ještě možné velké dramatické divadlo?“, i to se snaží inscenováním Markéty, dcery Lazarovy zkoumat režisér Pavel Ondruch, dramaturg Zdeněk Janál a celý inscenační tým.

„Našla jsem si mnoho inspiračních zdrojů, ale čím více se blížíme k premiéře, zjišťuji, že stejně musím hledat především sama v sobě. Věřím, že v sobě máme ukryto spoustu tváří. V normálním životě se snažíme ty zlé potlačit, dobrým dát průchod a o mnohých ani nevíme. Na jevišti mě proto nesmí nic svazovat, aby skrytá Markéta mohla promluvit.“, připomíná k práci na roli představitelka titulní postavy Klára Klepáčková. Vedle ní se v inscenaci představí například Jiří Suchý z Tábora jako Markétin uchvatitel Mikoláš, Tomáš Klus jako její otec Lazar, Nikola Bartošová v roli Alexandry či Ivan Lupták jako německý hrabě Kristián von Freiheit.Režie Pavel Ondruch
Dramaturgie Zdeněk Janál
Scéna a kostýmy Zuzana Mazáčová
Hudba Vladimír Hirsch j.h.
Pohybová spolupráce Kuska Cáceres j.h. (Švýcarsko / Peru)*
Souboje Karel Basák
Grafika Michal Puhač j.h.
Fotografie Jan Faukner j.h.
Produkce Lenka Vahalová, Irena Velichová, Kristýna Kamenická
* (studentka absolventského ročníku MgA. pohybového divadla v národním studijním centru Master Campus Theater CH – Scuola Teatro Dimitri, Verscio)


Osoby a obsazení
LAZAR Tomáš Klus
MARKÉTA, jeho dcera Klára Klepáčková
KATEŘINA, žena Kozlíkova Anežka Rusevová
JAN, její nejstarší syn Igor Orozovič
MIKOLÁŠ, její syn Jiří Suchý z Tábora
BURJAN, její syn Ivan Dejmal
ALEXANDRA, její dcera Nikola Bartošová
KRISTIÁN, německý hrabě Ivan Lupták
KOMEDIANTKA Marie Štípková
ŽEBRAČKA Hana Marie Maroušková
BLAŽENA, převorka Tereza Ludvíková j.h.**
SBOR Milan Hajn j.h.****
Pavel Richta j.h.***
Alexej Byček j.h.***
** studentka 2. ročníku MgA. režie činoherního divadla DAMU
*** studenti katedry nonverbálního divadla HAMU
**** student 4. ročníku MgA. herectví alternativního a loutkového divadla DAMUPedagogické vedení inscenace: Mgr. Milan Schejbal (vedoucí ročníku, režie), doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D. (dramaturgie), Jaroslava Adamová (herectví), Mgr. Eva Spoustová (jevištní mluva), prof. MgA. Jan Dušek (scéna), prof. Jana Zbořilová (kostýmy), MgA. Michal Lázňovský (produkce), Karel Basák (šerm)

Přidej komentář