Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Barevnost obrazů Jiřího Sopka lze obdivovat v Táboře

so01
Převážná část kolekce současných obrazů Jiřího Sopka byla dosud k vidění pouze v Pražském domě v Bruselu
16.05.2018 11:24 | Ladislav Lhota

V Galerii U Radnice v Táboře bude od 17. května přístupná jedinečná výstava prezentující dílo Jiřího Sopka, předního současného výtvarníka. Široké veřejnosti se naskýtá příležitost poznat autorovu nejnovější tvorbu. Řada obrazů byla dosud k vidění pouze jedenkrát – v Pražském domě v Bruselu minulý rok. Aktuální expozici, kterou přichystalo Město Tábor ve spolupráci s pražskou Galerií Gema, bude možné navštívit do 22. července.

TÁBOR – Jiří Sopko se narodil v Dubovém na Podkarpatské Rusi 20. února 1942. Na konci války jeho rodina před postupujícími Rusy unikla na Slovensko. Zde žili Sopkovi do roku 1951, kdy přesídlili do matčina rodného města Kladna. Jiří krátce navštěvoval keramickou školu v Bechyni, vystudoval Střední odbornou školu Václava Hollara a poté nastoupil do ateliéru profesora Antonína Pelce na AVU (1960 – 1966). V létech 1969 – 1971 působil na AVU jako odborný asistent u profesora Jana Smetany. V osmdesátých létech se přidal k Volnému sdružení 12/15 Pozdě, ale přece. Po Sametové revoluci vedl šestnáct let ateliér malířství  na AVU, zhruba polovinu té doby zde byl navíc rektorem.  

Malbu Jiřího Sopka charakterizuje nespoutaná barevnost. Autor se proslavil zobrazováním extrémně zjednodušených lidských postav, které lze spíše označit půlfigurami, u nichž je dominantní hlava. Sopkovi hlavonožci pobývají v jakémsi zvláštním světě plném barvy a jasu. Dalším typickým prvkem v umělcových pracech je minimalistická krajina. Jiří Sopko jednoduchými výtvarnými prostředky ukazuje na paradoxy života, v nichž se střídá zoufalství s humorem. Proto se jeho dílo řadí ke škole české grotesky. Věnuje se rovněž grafice a sochařství.

(lho, tzg)
Foto archiv Galerie U Radnice


so02


Přidej komentář