Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Blahobyt závisí na zdrojích energie. Důkaz nesou panely

030722ene01
Náplavku u Pivovarské zahrady v Českém Krumlově lemuje po celý červenec unikátní panelová výstava Energie a civilizace. Pojednává o závislosti našeho blahobytu na zdrojích energie a představuje krumlovskou energetickou výzvu, kterou je výstavba čtvrti Nový Dvůr
03.07.2022 10:35 | Ladislav Lhota

Unikátní panelová výstava Energie a civilizace, která je k vidění na náplavce u Pivovarské zahrady v Českém Krumlově od 1. do 31. července, ukazuje problematiku udržitelnosti a závislost našeho blahobytu na zdrojích energie. Osvětový projekt z dílny společnosti Medialogue volně navazuje na expozici Voda a civilizace z roku 2020. Prostřednictvím čtyřiceti témat řeší možné způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech. Nastiňuje eventuality jejich dopadů na současné i budoucí generace.

Č. KRUMLOV – Výstava je v noci nasvícená a slouží veřejnosti čtyřiadvacet hodin denně. Kolemjdoucí dostává příležitost k zamyšlení, jakými způsoby lidstvo využívá energii a jakým přístupem může ovlivnit budoucnost v tomto směru. „Otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti. Dostatek zdrojů je limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i technologií. Kontrola zdrojů se aktuálně stává globální a může významně narušit geopolitický poměr sil,“ upozorňuje Miroslav Bárta, prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Prostřednictvím přehledných schémat, fotografií a popisů nastiňuje panelový soubor nejrůznější způsoby získávání energie počínaje rozděláváním ohně. Alternuje průvodce stoletím páry a průmyslovou revolucí přes vynález elektřiny, počátky těžby ropy, zakládání vodních, větrných i solárních elektráren až po atomové jádro. Nechybí panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci nebo městům budoucnosti. Výstava upozorňuje na náhradní zdroje zelené energie nebo problematiku recyklování. Město Český Krumlov zde představuje svoji největší energetickou výzvu – výstavbu čtvrti Nový Dvůr. Na třiadvaceti hektarech má vyrůst až 1 200 bytů pro 3 000 obyvatel.

Nový Dvůr by měl splňovat nejmodernější ekologická kritéria s velkým podílem zelené energie, centrálním zásobováním tepla, solární energií, zelenými střechami, využíváním srážkových vod. „Stav, ve kterém se nacházíme, není dlouhodobě udržitelný. Válka na Ukrajině urychlila energetickou krizi, nezbývá mnoho času na řešení. Vypracovali jsme Akční plán pro udržitelnou energii a klima, který nás zavazuje ke snížení emisí CO2 o čtyřicet procent do roku 2030. Je potřeba jít cestou obnovitelných zdrojů a udržitelné energetiky. Jsme rádi, že výstava Energie a civilizace napomůže k osvětě,“ říká českokrumlovský starosta Dalibor Carda.

(lho, krh)
Foto archiv Městského úřadu Český Krumlov


030722ene02
030722ene03
030722ene04


Přidej komentář