Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Čtyři jihočeské rybníky se staly přírodními památkami

080522ruz01
Rybník zvaný Růže, který se nachází u Číměře na Jindřichohradecku, patří do kvarteta čerstvě vyhlášených přírodních památek Jihočeského kraje. Na hladině Růže roste leknín bělostný, rybník poskytuje azyl vážkám, čolkovi obecnému i velkému a také mnoha druhům žab
08.05.2022 11:11 | Ladislav Lhota

Rada Jihočeského kraje schválila zřízení třinácti přírodních památek. Čtyři jsou zcela nové, které doposud nebyly zvláště chráněné v žádné kategorii definované zákonem: Mnišský rybník u Nové Bystřice, rybník Osika mezi Albeří a Klášterem, rybník Růže u Číměře a Vosecký rybník u Střížovic poblíž Kunžaku. Všechny se nacházejí na Jindřichohradecku. Ze všech zvláště chráněných území jsou pouze dvě, které nepatří mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.

JIŽNÍ ČECHY – Mnišský rybník se nachází kousek před Novou Bystřicí. Po jeho hrázi se přejíždí na cestě z Jindřichova Hradce do Bystřice. „Cílem ochrany je v tomto případě populace silně ohrožené puchýřky útlé. To je dva až deset centimetrů vysoká tráva, která roste v naší zemi pouze na několika místech a je evropsky chráněná,“ upřesňuje první náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř. Mnišský rybník je také domovem skokana krátkonohého i zeleného, čápa bílého a mnoha dalších. Dokonce se tam objevil moták pochop. Pro záchranu puchýřky schválila krajská rada novou přírodní památku současně na Voseckém rybníku u Střížovic.

Dalším čerstvě vyhlášeným zvláště chráněným územím je rybník Osika na Novobystřicku. Leží mezi Klášterem a Albeří a je to jedno z mála míst v České republice, kde roste pobřežnice jednokvětá. „Laik by asi řekl, že je to obyčejná tráva, ale není to tak. Má velmi specifické ekologické požadavky, pro které se jí příliš nevede v české přírodě a blíží se k vyhynutí,“ vysvětluje náměstek Talíř. „Všichni víme, jak vypadá leknín bělostný. Bohužel, ve volné přírodě je ohrožený. U Číměře se nachází rybník s krásným jménem Růže a tam rostou lekníny. Žijí tam vážky, čolek obecný i velký a mnoho druhů žab. To je důvod, proč si zaslouží naši ochranu a pozornost,“ říká druhý muž kraje.

Vedle uvedené čtveřice nových přírodních památek vyhlásila Rada Jihočeského kraje opakovaně dalších devět, které již existovaly, ale bylo nutné je zrušit a vyhlásit znovu většinou kvůli drobným úpravám vymezení nebo z důvodu uvedení starších zřizovacích předpisů do souladu s aktuální legislativou. Jedná se o přírodní památky Ďáblík, Dubná, Dvořiště, Libín, Pastvina u Přešťovic, Pastvina u Zahorčic, Rašeliniště u Suchdola, Toužínské stráně a Výří skály nad Otavou. „Ochrana přírody patří k prioritám naší krajské koalice,“ zdůrazňuje František Talíř. Většina popisovaných památek je volně přístupná veřejnosti, k mnohým vedou turistické trasy.

(lho, hoc)
Foto archiv Jihočeského kraje


080522ruz02
080522ruz03
080522ruz04
080522ruz05


Přidej komentář