Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Europa Nostra ocenila Jakobínku u hradu Rožmberk

vez01
Věž Jakobínku v sousedství hradu Rožmberk postavili pravděpodobně ve 14. století. Od ničivého požáru v roce 1522 čekala unikátní stavba na rekonstrukci a otevření pro veřejnost do roku 2020
08.06.2021 10:53 | Ladislav Lhota

Na konci května vyhlásila Evropská komise a organizace Europa Nostra vítěze cen za péči o evropské kulturní dědictví. Mezi oceněnými byl také projekt restaurování středověké věže Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou, realizovaný Národním památkovým ústavem a jediný takto letos vyznamenaný z České republiky. O ceny za péči o evropské kulturní dědictví se ucházelo celkem sto šedesát šest projektů z třiceti čtyř evropských zemí ve čtyřech kategoriích.

ROŽMBERK NAD VLTAVOU – Na restaurování Jakobínky ocenila komise především záchranu poškozené středověké věže, výzkum a experimenty spojené s uplatněním historických stavebních postupů a řemesel. Pozitivně hodnotila vysokou úroveň naučných programů pro děti a studenty, vyzdvihla snahu o zapojení místních lidí a posilování vědomí jejich sounáležitosti s místním kulturním dědictvím. „Projekt kombinoval škálu aktivit, jejichž propojení vytvořilo synergický efekt poukazující na teorii i praxi restaurování. Ocenění svědčí o úrovni památkové péče v naší zemi,“ uvedl Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy NPÚ v Č. Budějovicích a hlavní garant projektu.

Restaurování věže Jakobínka odstartovalo v roce 2013 kácením stromů v místním lese. Ze dřeva se ručně připravovaly dřevěné prvky pro stavbu lešení, funkční repliky historického jeřábu a opravy vnitřních konstrukcí věže. Dřevěné lešení se projektovalo podle kreseb ve středověkých iluminovaných rukopisech. Funkční replika rotačního jeřábu vznikla podle skic Leonarda da Vinciho. Následovaly opravy zdiva a vnitřních dřevěných konstrukcí. Náročná byla oprava cihlové klenby, jejíž havarijní stav zavinilo dlouhodobé zatékání a zamrzání.

Práce pokračovaly doplněním chybějících kamenných krakorců podepírajících ochoz, které se zřítily při požáru v roce 1522. Na řadě byla rekonstrukce ochozu a zastřešení věže ručně štípaným šindelem. Věž se otevřela pro veřejnost v roce 2020. „Před zahájením projekčních prací bylo nutné rozhodnout, zda věž budeme pouze konzervovat jako torzální stavbu, nebo ji zrestaurujeme tak, aby mohla být plně přístupná. Po diskusi mezi odborníky jsme zvolili druhou variantu,“ potvrdil Petr Pavelec.

Připadne historické dědictví jedinému majiteli?

Na přípravě prezentace projektu pro expertní komisi spolupracoval Národní památkový ústav s českým zastoupením Europa Nostra. Jak se zapojila do projektu místní komunita? Město Rožmberk poskytlo za výhodných podmínek dřevo v místním lese k výrobě lešení, jeřábu a dalších prvků. Rezidenti navštěvovali komentované prohlídky ve věži. Vzájemná spolupráce místní komunity s NPÚ vyvrcholila v roce 2020 uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci při kulturních aktivitách a prezentaci historického dědictví, podle níž mají obyvatelé města Rožmberk mimo jiné bezplatný vstup na věž Jakobínku u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví.

Projekt obnovy věže Jakobínka zaujal porotu také vzdělávacím rozměrem. Edukačního programu nazvaného „Jeřáby táhnou na Jakobínku“ se zúčastnilo na sedm stovek dětí z blízkých škol. K obsluze jeřábu ve šlapacím kole se přihlásilo čtyřicet dobrovolníků z celého Česka. V roce 2020 vystoupalo na vrcholek věže bezmála osm tisíc návštěvníků. Otevření zrestaurované Jakobínky vedlo k všeobecnému dojetí. „Díky projektu vzniká v našem městě nová kulturní a společenská platforma, která bude nejen propagovat věž, ale také ji využívat k divadelním, hudebním nebo edukačním aktivitám, žít zde vlastní příběhy,“ zdůraznila Lenka Schwarzová, bývalá starostka Rožmberku nad Vltavou.

V návaznosti na restaurování Jakobínky usiluje NPÚ jako majitel Dolního hradu a věže o majetkové převzetí a následnou památkovou rehabilitaci Horního hradu. „Projekt restaurování Jakobínky působí jako podnět a katalyzátor v procesu scelení historického dědictví neuváženě rozděleného po druhé světové válce,“ vysvětlil Petr Pavelec. Středověká věž Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou je součástí hradu, založeného s přilehlou obcí v polovině 13. století jako sídlo pánů z Rožmberka. Věž postavili pravděpodobně ve 14. století. Roku 1522 ji těžce poškodil požár. V roce 1620 získal hrad Rožmberk i s Jakobínkou Karel Bonaventura Buquoy. Majetek rodu byl zkonfiskovaný po roce 1945.

(lho, sla)
Foto archiv NPÚ


vez02
vez03
vez04
vez05
vez06


Přidej komentář