Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Festival vodokultury zahájí Pepa Vošplouch I.

zzzvod01
V programu Pohádkového Chlumu u Třeboně nebude zaručeně chybět tradiční a oblíbená pěvecká soutěž Zpívající žába s pravou vodnickou kapelou Rybníkáři.
21.07.2020 12:22 | Ladislav Lhota

Posledních pět dní v červenci si rezervovali organizátoři 19. ročníku vodnického splavu, který pod hlavičkou Pohádkový Chlum u Třeboně nabídne program složený z divadelních představení, písniček, her a soutěží pro celé rodiny. Vedle Chlumu u Třeboně poskytnou kulisy rovněž přilehlé kempy nebo restauranty ve Staňkově a v Žítči. Účinkují Hudebně divadelní skupina Rybníkáři, Divadýlko Mrak, Divadlo Dokola, Divadlo Andromeda, Divadelní sdružení Xaver a Kolumbus, Pohádková babička Dadla, Divadlo potulného čajovníka a Jezdecká stáj Pohoda.

CHLUM U TŘEBONĚ – Vodníci nabídnou úlevu od letošního koronavirového stresu pohodovým programem písniček, pohádek a her při svém letos již devatenáctém splavu. „Nejen my vodníci, ale hlavně lidé (sucháči – pozn. red.) potřebují relaxaci jako sůl,“ zdůrazňuje hlavní organizátor festivalu Jiří Krška z hudebně divadelní skupiny Rybníkáři. Představení pro děti i dospělé se budou hrát na Náměstí v Chlumu, v sále MC Hejtman, na ostrově v kempu Jih a dalších místech kolem vody, v kempu Kapřík, na Staňkově v kempech Atlas a Obecním kempu 2, před restaurantem U Sumečka ve Staňkově a Pod Hrází v Žíteči.

Festival zahájí 27. července tradiční vodnický průvod se zástupci významných vodnických rodů v čele s králem Pepou Vošplouchem I., který zakončí večerní plavba a zpívání vodníků na hladině rybníka. Příchozí se budou bavit na ostrově uprostřed rybníka Hejtman, užijí si pohádkové lesy, vodnické diskotéky, tvořivé dílny nebo tajemnou noční pohádkovou stezku kolem hřbitova provázenou rejem roztodivných stvoření. Nebude chybět tradiční oblíbená pěvecká soutěž Zpívající žába s pravou vodnickou kapelou Rybníkáři, ani večerní koncerty v okolních kempech.

Pravidelní návštěvníci festivalu se seznámí s novými pohádkami. „Mohou se těšit ale i na oblíbené kratochvíle jako jsou řemeslné dílny nebo jízda na koních,“ ujišťuje Jiří Krška, vodnický ministr vodokultury a zplnomocněnec pro vyjednávání s lidmi. Devatenáctý vodnický splav si nejlépe užijí lidé ubytovaní přímo v Chlumu u Třeboně nebo v okolí, ale většina bodů bohatého programu stojí i za jednorázový výlet. V rámci závěrečného večera 31. července doprovodí děti své zelené kamarády v lampionovém průvodu na hráz Hejtmanu, kde se vodnická ekipa rozloučí a zanoří do vody.

(lho, tzv)
Foto archiv Pohádkového Chlumu u Třeboně


zzzvod02
zzzvod03


Přidej komentář