Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Filozofická fakulta vydala knihu o humanitních vědách

ved01
Publikace s názvem Jak se dělá věda přibližuje studentům, jejich příštím kolegům, ale i široké laické veřejnosti humanitní obory, kterým je možné se věnovat na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
09.02.2021 12:40 | Ladislav Lhota

Popularizovat vědeckou aktivitu mezi laickou veřejností si dala za cíl Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cyklus dvanácti přednášek pro veřejnost uspořádaných v roce 2019 adaptovali akademici do poutavé knižní publikace pod názvem Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU. Počin sestává z dvanácti kapitol sepsaných předními osobnostmi fakulty. Srozumitelným jazykem a v atraktivní grafické podobě představují své vědecké zájmy a badatelská témata.

Č. BUDĚJOVICE – Kniha v podstatě představuje humanitní obory, které lze studovat na Filozofické fakultě JU. Publikaci otevírá stať o humanitní vědě, jejím vývoji a úloze v současném světě. Jednotlivé kapitoly pojednávají o historii, archivnictví, archeologii, jazykovědném výzkumu a studiu cizích jazyků nebo dějinách kultury, umění a literatury. „Přednášky i knihu jsme koncipovali tak, aby zaujaly především mladší publikum, ideálně středoškoláky, kteří uvažují o studiu na vysoké škole,“ vysvětluje Pavel Král, proděkan pro rozvoj, jenž řídil celý projekt.

Docent Chvojka z Archeologického ústavu píše v knize o nedávných vykopávkách na území jižních Čech. Docent Pešek z Ústavu romanistiky se  zabývá moderními počítačovými nástroji pro analýzu textu. Profesorka Jaklová, germanistka a bohemistka, přibližuje rozsáhlý projekt spolupráce mezi fakultou a univerzitou v Pasově mapující jazykové a literární dědictví dvoujazyčných vztahů v jihočesko-bavorském regionu. „Šlo nám hlavně o to, aby dílčí části knihy reflektovaly některá z témat, o nichž se u nás na fakultě aktuálně bádá,“ zdůrazňuje Pavel Král.

Grafik si poradil se Zátopkem i Husem

Vizuální podobu nové publikace zhotovil Milan Krištůfek ze studia Pintos, známý díky progresivnímu zpracování sborníku „Linka 110“ vydaného k jubileu 110 let městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. „V návrhu knihy Jak se dělá věda se nám líbí především způsob, jakým Milan Krištůfek organicky a nápaditě propojil dvanáct rozmanitých textů, například o mediálním obrazu Emila Zátopka nebo historických vypodobeních Mistra Jana Husa, přičemž každý z nich má z povahy věci zcela odlišnou obrazovou přílohu,“ zmiňuje proděkan jedno z úskalí projektu, jehož realizace trvala dva roky.

Kniha neobsahuje pouze badatelské poznatky. Součástí jednotlivých kapitol jsou také kratší rozhovory s autory, kteří jsou velmi zkušenými pedagogy a popisují, co obnáší studium daných oborů, podle jakých vodítek lze volit obory, jaké vědomosti lze načerpat během studia a jakým způsobem může absolvent uplatnit své znalosti. Publikace vznikla za podpory Evropských strukturálních fondů, je k dostání na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity a bude možné ji zakoupit také v rámci speciálních univerzitních akcí nebo dnech otevřených dveří.

(lho, mdv)
Foto Martin Dvořák


ved03
ved02


Přidej komentář