Magazín kulturního dění v Praze a okolí

František Skála představí nejnovější lyrická plátna

dus01
Závěrečná letošní výstava v Domě umění v krajské metropoli představí nejnovější ukázky z tvorby všestranného umělce Františka Skály - sochaře, malíře, ilustrátora, hudebníka či tanečníka
18.11.2021 11:44 | Ladislav Lhota

V českobudějovickém Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. se po dvou desetiletích představí dílo Františka Skály, jenž na sebe výrazně upozornil již v osmdesátých létech svými instalacemi s dosud nevídanou originalitou a osobní výpovědí. Proslul tvorbou podivuhodných objektů sestavených z nejrůznějších přírodních materiálů a nalezených předmětů ohlodaných zubem času. Součástí jeho uměleckého projevu se stala i malba.

Č. BUDĚJOVICE – Důstojný pokračovatel solitérů dvacátého století František Skála je autorem, který nalézá adekvátní prostředky pro své vyjadřování a komunikaci, nasáté neskutečnou kreativitou, v poetice a romantickém pohledu na svět, často plném tajemství, ironie, imaginace, hravosti i silného duchovního podtextu. Vychází z citlivého vnímání každodennosti a vyznačuje se užíváním neuměleckých materiálů. Jeho široký tvůrčí záběr přesahuje hranice výtvarného umění – hraje a zpívá v Malém tanečním orchestru Universal Praha, ve skupinách Finský Barok, Třaskavá směs i se souborem dechové hudby Provodovjané. Je členem divadla Sklep a vokálně-tanečního tria Tros Sketos.

Pětašedesátiletý pražský rodák se podílel také na filmových, divadelních a architektonických realizacích, na dnes již zničeném interiéru Paláce Akropolis. Ilustroval nespočet knih, z nichž mnohé získaly prestižní ocenění. Zúčastnil se řady kolektivních a více než padesáti samostatných výstav doma i v zahraničí. Získal Cenu Jindřicha Chalupeckého a Cenu Arte Giovani di Europa (1991). Reprezentoval Českou republiku na 45. Bienále v Benátkách 1993. Roku 2010 dostal Cenu ministerstva kultury za přínos ve výtvarném umění. Mimořádné návštěvnosti se těšily jeho souborné výstavy v Rudolfinu (2004), Muzeu umění Olomouc (2012), Jízdárně Pražského hradu (2017) a Fait Gallery v Brně (2020).

Cyklus navazuje na monument ze Štiavnice

František Skála vystudoval řezbářství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (1971–1975), filmovou a televizní grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1976–1982). Je zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví (1987–1991) a členem tajné organizace B. K. S. (od r. 1974). K nezanedbatelné součásti jeho tvorby patří malba, která se zvláště v poslední době stává nejfrekventovanějším médiem. Ukázala to loňská výstava Dva roky prázdnin v brněnské Fait Gallery či letošní Hnědá duha v Karlových Varech. Expozice v jihočeské metropoli se skládá z nejnovějších pláten, mnohá z nich uvidí veřejnost poprvé. Autor se prezentuje lyrickou geometrickou abstrakcí.

Tento cyklus maleb volně navazuje na monumentální Štiavnické plátno (8 x 9 metrů), které Skála vytvořil v Banské Štiavnici roku 2016. Inspirovalo ho Turínské plátno. Nikoliv obtištěná postava Krista, ale zvláštní bytosti, které vznikly v místech poskládané látky. To byl počátek techniky spočívající ve skládání látky a vrstvení jemných práškových pigmentů, které se vodou zapouštějí do plátna. Autor se soustředil na to, co vzniká vzlínáním ve skladech plátna, prostupováním barevných vrstev. Na krásu proporcí geometrických polí vzniklých skládáním, jejich hierarchií a meditativní účinek. Výsledkem jsou poetické kompozice pastelových odstínů, se světlem se proměňující intenzitou.

Mimo klasický obdélníkový formát autor užil dramatičtějšího kosočtverce nebo oblíbeného tvaru obálek se zaoblenými hranami. Českobudějovickou výstavu doplňuje řada objektů, citlivě reagujících na dané prostory galerie a vytvářejících kompaktní celek spolu s obrazy. Divák se ocitne ve Skálově světě. V prostředí, které je nasáté souzvukem barevných kontrastů a forem, kde se nechá volně unášet svojí vlastní fantazií. Závěrečná letošní výstava v Domě umění bude přístupná od 25. listopadu do 31. prosince. Vernisáž se koná 24. listopadu od 18 hodin, vstupné se neplatí.

(lho, tzu)
Foto archiv Domu umění města Č. Budějovice


dus02


Přidej komentář