Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Galerie NPÚ představuje hrady, zámky a zahrady Saska

sas01
Drážďanský Zwinger je jedním z nejvýznamnějších komplexů barokní architektury v Německu
14.04.2017 15:49 | Ladislav Lhota

Osmnáct nejvýznamnějších panských sídel ve Svobodném státu Sasko představuje galerie Národního památkového ústavu na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích od 12. dubna do 23. června. Otevřeno je každý všední den od 9 do 16 hodin, vstup je volný. Putovní výstavní projekt připravila společnost Schlösserland Sachsen za podpory Evropské Unie a bude k vidění ještě na zámku v Děčíně a následně se přestěhuje do Prahy.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V Sasku se nachází více než tisíc hradů, zámků a historických zahrad. Devatenáct z nich spravuje obecně prospěšná společnost Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH. „Česko-německá výstava vznikla v rámci projektu Šlechtické poklady – sběratelská vášeň v Sasku a Česku, který realizujeme ve spolupráci se zámkem v Děčíně,“ říká dr. Andrea Dietrich ze společnosti Schlösserland Sachsen. Hlavním cílem projektu je rozvoj kulturní spolupráce Saska a Česka.

Mezi nejstarší stavby v Sasku patří hrady v Rochlitz, Colditz, Gnandstein, Mildenstein, Stolpen nebo Kriebstein. Za první typově zámeckou stavbu v Německu se považuje Albrechtsburg v Míšni, jemuž patří ještě jedno významné prvenství. V roce 1710 zde saský kurfiřt a polský král August II. Silný založil první evropskou manufakturu na výrobu porcelánu. V Míšni se také po mnoha pokusech podařilo objevit tajemství výroby nejušlechtilejšího keramického výrobku. Míšeňská porcelánka patřila k nejslavnějším manufakturám svého druhu v Evropě a její věhlas přetrvává již po více než tři staletí.

Nechybí míšeňský porcelán z jihočeského vlastnictví

Porcelán vynalezli Číňané, ale střežili technický postup jeho výroby. Proto byl porcelán až do konce 18. století velmi drahý a vzácný. Vlastnit jeho sbírku výrazně posilovalo prestiž panovníků nebo mocných šlechtických rodů. „Bohaté sbírky míšeňského porcelánu se nacházejí i ve sbírkách hradů a zámků v Česku,“ uvádí Ludmila Ourodová z Národního památkového ústavu. „Šlechta při stolování používala jen to nejkvalitnější nádobí, od 18. století tedy porcelánové. Českobudějovickou výstavu jsme doplnili ukázkami míšeňského porcelánu ze sbírek státních hradů a zámků Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Rožmberk,“ dodává.

Na výstavě se prezentují také zámky a zahrady bývalého kurfiřtského a královského rodu Wettinů například Moritzburg, Pillnitz nebo Weesenstein, dále drážďanský Zwinger, který je jedním z nejvýznamnějších komplexů barokní architektury v Německu či barokní zahrada v Grosssedlitz, nádherná ukázka krajinářského umění pozdního baroka.

Svobodný stát Sasko se může pochlubit řadou dalších zajímavých památek. Patří k nim zámek Rammenau, venkovské rytířské sídlo v Horní Lužici, romantický park Atzella v sousedství zbytků středověkého cisterciáckého kláštera, zámek Moritzburg, nejkrásnější vodní zámek v Sasku, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku (v jeho zámeckém parku leží Fasanenschlöschen – bažantí zámeček) či renesanční lovecký zámek Nossen.

(tzp – lho)
Foto Peter Hirth, archiv NPÚ


sas02
sas03


Přidej komentář