Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Goethe centrum bilancuje patnáct let činnosti

ugc01
Goethe centrum Jihočeské univerzity vzniklo v roce 2005 a nabízí výuku němčiny, pořádá kulturní akce, výstavy, přednášky a vzdělávací workshopy pro studenty i širokou veřejnost
14.12.2020 13:24 | Ladislav Lhota

Goethe centrum Jihočeské univerzity rozšířilo před patnácti léty mimořádnou kulturní síť německého Goethe Institutu, který působí po celém světě. Jeho služeb v Českých Budějovicích využili klienti v řádech desítek tisíc – studenti, učitelé, odborníci, ale i široká veřejnost. Institut podporuje znalost německého jazyka, informuje o kulturním, společenském a politickém dění s cílem posílit vzájemné společenské povědomí na obou stranách česko-německé resp. česko-rakouské hranice.

Č. BUDĚJOVICE – Goethe centrum při Jihočeské univerzitě nabízí prioritně výuku němčiny a možnost složení mezinárodně uznávaných zkoušek Goethe-Zertifikat ve čtyřech úrovních podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (úroveň A2, B1, B2 a C1). Součástí centra je rozsáhlá knihovna s příjemnou studovnou. Centrum pořádá kulturní akce, výstavy, přednášky a vzdělávací workshopy pro studenty i zainteresovanou veřejnost. „Jsme tady pro všechny, kdo se zajímají o německé divadlo, hudbu, literaturu, vědu a chtějí se rozvíjet v němčině, potřebují doklad o znalostech jazyka nebo hledají kontakt k zahraniční spolupráci,“ říká vedoucí centra Lucie Trnková.

Goethe centrum je samostatným vzdělávacím celoškolským pracovištěm Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a programu Celoživotního vzdělávání. Úzce spolupracuje s dalšími vzdělávacími institucemi jihočeského regionu a řadou německých vydavatelství působících na českém trhu. Nabízí odborné poradenství a informační servis. „Ráda bych poděkovala vedení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Goethe-Institutu v Praze a Mnichově, ale také magistrátu města České Budějovice, Jihočeskému kraji a všem dalším podporovatelům. Díky jejich pomoci můžeme v jižních Čechách nabízet naše kvalitní služby,“ doplňuje Lucie Trnková.

(lho, kud)
Foto archiv Jihočeské univerzityPřidej komentář