Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Hlava v pojetí Richarda Stipla je mapou emocí

280622rst01
Dílo malíře a především sochaře Richarda Stipla představuje Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni výstavním projektem nazvaným Hlava mapa. K exponátům patří také Stiplův Apparition (pohled v detailu)
28.06.2022 12:53 | Ladislav Lhota

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni pod správou Alšovy jihočeské galerie přichystalo výstavní projekt nazvaný Hlava mapa, který představuje dílo letos čtyřiapadesátiletého umělce Richarda Stipla, původně malíře, jenž svoji tvůrčí energii přesměroval do sochařství. Od slavnostního otevření expozice 28. června v 17 hodin až do 25. září 2022 mohou lidé nahlédnout také pod sochařovy ruce a vnímat možnosti materiálu, především hlíny, ještě předtím, než se vypálí do keramiky nebo přemění v jiný materiál.

BECHYNĚ – Richard Stipl se narodil v moravském Šternberku. V roce 1979 odešel s rodiči do kanadského exilu. V období 1988–1993 studoval malbu na Ontario College of Art v Torontu a získal prestižní kanadskou cenu Governor General’s Award (1992). Na začátku devadesátých let se vrátil do rodného města, kde se podílel na organizaci sympozií světového umění. Přednášel na VŠUP v Praze (2010) a New York Academy of Art (2011). Na počátku tvůrčí kariéry se profiloval jako malíř, poté se začal věnovat sochařství. Sám sobě je předlohou k realizacím a vyčerpávajícím způsobem se zaměřuje na neurčitou povahu a momentální paradoxy, neodmyslitelně spjaté s přetvářením sebe sama.

Pro Stiplovy obrazy a sochařská díla je charakteristické, že nutí diváka přehodnotit současné postoje a přístupy k tvorbě a konzumaci umění. „Richard Stipl neopakuje zavedené náboženské předobrazy, ale vytváří svébytnou polohu křesťanství v civilní formě. Zaměřuje se na zkoumání fyziognomie člověka,“ zcivilňuje umělcovo uvažování kurátorka výstavy Karolína Juřicová. „Člověk jako entita utváří proporční měřítko. Vše se rozvíjí od postavy a vše navrací k hlavě. Neexistuje jiný žijící druh s tak rozvětveným emočním potenciálem,“ doplňuje kurátorka. Pro Richarda Stipla je hlava nejdůležitější částí těla. Pojímá ji jako mapu emocí.

Zážitky libosti a nelibosti naplňují jednotliví aktéři Stiplových procesí. V přesile se zobrazují maskulinní typy. Pokud se objevuje žena, je ve středu celého sousoší a dá se rozlišit pouze naznačenými ženskými partiemi. Fascinací motorických projevů – mimikou a gestikulací – autor vytváří svět plný nahých figur a holých hlav. Nic nepřekáží vnímání čisté tělesnosti. Na lidských figurách a bustách se objevují tetování plná symbolů a nápisů. Umělec zaznamenává na těle mementa, jimiž varuje před nebezpečím. Richard Stipl žije a tvoří v Praze a ve Šternberku. Vystavuje po celém světě, jeho dílo je součástí mnoha významných veřejných i soukromých sbírek.

(lho, ska)
Foto z archivu Richarda Stipla


280622rst02
280622rst03
280622rst04
280622rst05
280622rst06


Přidej komentář