Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Hlavní sezona na hradech a zámcích začne 1. dubna

sez01
Interiéry státního zámku v Hluboké nad Vltavou jsou přístupné veřejnosti po celý rok
24.03.2017 16:39 | Ladislav Lhota

Na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu začne 1. dubna hlavní návštěvnická sezona. Pro veřejnost je připravený program v rámci celorepublikového tématu Rok renesanční šlechty. Nebudou chybět tradiční i nové akce během celého roku. Zámek Červená Lhota představí reinstalované interiéry, Jindřichův Hradec v květnu zpřístupní Zelené pokoje. Rozsáhlejší památkové obnovy se letos dočkají zámky Kratochvíle, Třeboň, Jindřichův Hradec, Hluboká a především Vimperk.

JIŽNÍ ČECHY – V zimních měsících si návštěvníci mohli prohlédnout vybrané prohlídkové trasy v omezeném zimním režimu na zámcích Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Třeboň, přístupná byla i Schwarzenberská hrobka a hrady Rožmberk a Nové Hrady. Po zimní pauze otevřou své brány zámky Červená Lhota, Dačice, Jindřichův Hradec, Kratochvíle, Vimperk, hrady Landštejn, Zvíkov a klášter Zlatá Koruna.

Na zámcích Červená Lhota, Dačice, Kratochvíle, Vimperk, hradech Landštejn a Zvíkov budou do 30. dubna otevřené prohlídkové trasy pouze o sobotách a nedělích. Ostatní objekty budou přístupné každý den kromě pondělí. O velikonočních svátcích 14. – 17. dubna budou všechny památkové objekty přístupné pro veřejnost. Některé z nich přilákají návštěvníky na speciální velikonoční program.

Do Jindřichova Hradce se po roční odmlce vrátí oblíbená výstava Splašená vejce. „Zámecké interiéry první prohlídkové trasy obohatí několik stovek vajec mnoha barev a velikostí v roztodivných kombinacích, doplněných navíc v letošním roce i netradičními květinovými aranžemi,“ vysvětluje kastelán Jan Mikeš. Výstava začne v sobotu 8. dubna a od 15. do 17. dubna bude navíc zpřístupněná bez průvodců – lidé si projdou interiéry individuálně.

Zámek Červená Lhota pozve návštěvníky na Zelený čtvrtek 13. dubna do zámecké kaple na starobylou pobožnost při svíčkách se zpěvy a čteními z evangelia s názvem Bdění v getsemanské zahradě. V interiérech zámku v Třeboni proběhne od 8. do 17. dubna tradiční výstava květinových vazeb s názvem Amarylis ve společnosti květin renesance a poklady italské keramiky s doprovodným programem během víkendových dnů.

Klášter Zlatá Koruna připravil na Boží hod velikonoční 16. dubna koncert v kostele. Na zámek ve Vimperku se mohou vydat zájemci o výtvarný workshop. „Na sobotu 15. dubna jsme pro děti i dospělé připravili program s názvem Impresionistické Velikonoce, během kterého budou mít zájemci možnost namalovat si vajíčko, vymalovat Velikonoční ostrovy nebo vytvořit impresionistický obraz,“ říká k akci kastelán Vojtěch Brož.  

V Nových Hradech se návštěvníci během Velikonoc seznámí se zvyky a tradicemi na Novohradsku a také se zvyky bývalých majitelů hradu a panství Buquoyů. Zvláštní prohlídky s názvem Od Tří králů do Velikonoc budou na hradě probíhat od 8. do 17. dubna. Na Velký pátek 14. dubna budou prohlídky přizpůsobené dětským návštěvníkům, na které čeká tvůrčí dílna se zdobením velikonočních perníků a výrobou vystřihovánek s velikonočními náměty.

O Velikonočním pondělí 17. dubna bude v zahradě zámku Kratochvíle probíhat Velikonoční hra pro rodiny s dětmi. Prohlídku jarně vyzdobeného zámku s tradičním průvodcovským výkladem zaměřeným na historii zámku a historii rodu Dalberg nabízí od 14. do 17. dubna také zámek Dačice. Kastelánka hradu Landštejn Eliška Niederová avizuje: „Od 15. do 17. dubna se vždy v 11 hodin koná komentovaná prohlídka se zaměřením na 15. století a rod Krajířů z Krajku. Prohlídku zahájíme návštěvou dvou landštejnských sklepů.“

Rok renesanční šlechty

Národní památkový ústav pokračuje v projektu Po stopách šlechtických rodů. Po úspěšném Lucemburském roku a oslavách výroční narození Karla IV. přichází Rok renesanční šlechty. „Na vybraných památkových objektech po celé České republice se uskuteční výstavy a doprovodné programy zaměřené na renesanci. Projekt odstartovala výstava Mars a Venuše na Pražském hradě, kde se návštěvníkům představují umělecká díla z časů císaře Rudolfa II.,“ vysvětluje Petr Pavelec, ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Zámek v Třeboni připravil ukázky renesančních tanců v dobových kostýmech. Program se uskuteční ve dnech 27. 6., 20. 7., 26. 7., 10. 8., 17. 8. a 7. 9. na malém nádvoří zámku, za špatného počasí ve Schwarzenberském sále. Ve sváteční čtvrtek 6. července se Schwarzenberský sál vrátí do renesanční atmosféry s akcí Renesance nejen v Třeboni. Kastelán Pavel Hofman akci přiblížil: „Jde o atraktivní literárně-hudební pořad, který zahrnuje informace o architektuře, malířství, sochařství, vědě, filosofii, objevech a vynálezech, mořeplavectví, knihtisku, divadle a literatuře období renesance s ukázkami dobové hudby a písní s výkladem,“ upřesňuje kastelán Pavel Hoofman.  

Také hrad a zámek v Jindřichově Hradci se letos připojí k renesančnímu tématu. Od 12. dubna do 31. října budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si výstavu Umění restaurovat. Kastelán Jan Mikeš: „K vidění budou tapiserie a textilie ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a NPÚ. Výstava proběhne v doposud nepřístupných prostorách druhého patra renesančního Adamova stavení a přiblíží restaurátorské postupy na ukázkách řady vzácných tapiserií a textilu z dob 16. – 19. století.“  

Od 27. května v Jindřichově Hradci zpřístupní také interiéry Zelených pokojů v Adamově stavení. „Návštěvníkům po obnovení renesanční výmalby otevřeme unikátní interiéry šlechtického apartmá posledních pánů z Hradce z konce 16. století. V místnostech, které jsou součástí hlavní prohlídkové trasy, se změnila i expozice. Nově se soustředí na osudy a každodennost obyvatel hradeckého zámku v první třetině 17. století. Návštěvníci se dozví více o fungování hradecké rezidence, dvorním ceremoniálu ovlivňujícím život šlechtice a uvidí některé dosud nevystavené exponáty,“ popisuje Jan Mikeš.  

Ve dnech: 27. – 28. 5., 24. – 25. 6., 12. – 13. 8. a 9. – 17. 9. dojde také na komentované prohlídky s názvem Renesance na hradeckém zámku. Návštěvníci se mohou těšit na výstavu květinových aranžmá podle historických vzorů (17. – 25. června), přednášku historika jihočeské univerzity Josefa Hrdličky Život na jindřichohradeckém zámku v 16. a 17. století (14. září) a Slavnosti Adama Václava Michny z Otradovic s koncertem renesanční hudby (24. září).

Jihočeský renesanční klenot, zámek Kratochvíle, nabídne bohatý program během celé sezony. „Nejvýznamnější letošní akcí bude cyklus plenérových představení na hladině vodního příkopu zámku od 3. do 14. srpna, který již 11. rok nazýváme Kratochvílení. Jde opravdu o mimořádnou aktivitu ušitou přímo pro architekturu zámku. V minulosti byl tento projekt oceněný jako nejlepší divadelní projekt roku v České republice,“ upoziorňuje kastelán Vojtěch Troup.  

26. května čeká Kratochvíli otevření renesančního výstavního pavilónu Markéta po restaurátorské obnově a od následujícího dne až do konce září zde bude k vidění výstava ilustrační tvorby Matěje Formana. Další výstava, tentokrát renesančních květinových vazeb, nese název V tichu a naději… a bude přístupná od 27. května do 4. června. Poslední srpnovou sobotu (26. 8.) se koná Hradozámecká noc, která má na zámku Kratochvíle podtitul In silentio et spe… V tichu a naději…

Hrad Rožmberk během prázdninových měsíců pořádá výstavu Rytířský sál – příběhy vepsané do zdí. K vidění budou unikátní renesanční předměty ze sbírek uložených v depozitáři s doplněním digitální projekcí. Nové Hrady se k renesančním aktivitám připojí v rámci Hradozámecké noci a na podzim Novohradskými slavnostmi v duchu renesance (28. 10.). Zámek Vimperk připravuje na červenec a srpen renesančně zaměřené edukační programy a hry pro děti i dospělé.

Podrobné informace o akcích spojených s Rokem renesanční šlechty mohou zájemci vyhledat na webových stránkách Národního památkového ústavu. V úvodu sezony vyjde tištěný kalendář „renesančních“ akcí, který bude zdarma k dispozici na památkových objektech NPÚ. Čtenáři se dočkají vydání menší publikace o renesančních objektech a na podzim se připravuje velká reprezentativní publikace Renesanční hrady a zámky ve správě NPÚ.

(tzp, lho)
Foto Ján Honza a archiv NPÚ


sez02
sez03
sez04
sez05
sez06


Přidej komentář