Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Hostinské pokoje na zámku v Hluboké se otevřely veřejnosti

hop01
Poprvé v dějinách zámku Hluboká nad Vltavou může veřejnost nahlédnout do hostinských pokojů ve druhém patře objektu
17.10.2017 18:02 | Ladislav Lhota

Poprvé v dějinách zámku Hluboká nad Vltavou může veřejnost nahlédnout do hostinských pokojů ve druhém patře objektu, jehož stavbu v romantickéhm tudorovském stylu inicioval Jan Adolf ze Schwarzenbergu v 19. století. Knížecí rodina Schwarzenbergů využívala hostinské pokoje k ubytování příbuzných, přátel a vzácných hostů. Po znárodnění si zde nejednou učinily pohodlí také osoby nezvané a neurozené, mezi nimi A. Zápotocký, údajně i G. Husák. Součástí nové prohlídkové trasy je Stříbrnice s unikátní kolekcí schwarzenberského stříbra.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – Jeden z nejpůvabnějších zámků v České republice otevírá návštěvníkům prvních třináct z celkové třicítky hostinských pokojů. Ve zbytku letošního roku se novou prohlídkovou trasou bude provádět od 18. října do 19. listopadu. Základní vstupné činí 250 korun. Vedle třech apartmánů pro šlechtice (paarovský, larischovský, czerninský) jsou k vidění pokoje určené personálu, dobové toalety, koupelna (rovněž toaleta s koupelnou vybudovaná k potřebě samozvaných představitelů moci v časech komunistické normalizace), žehlírna, služební výtah a technické zázemí.

Náročné stavební a restaurátorské práce, jimž předcházel pečlivý archivní průzkum, vrátily autentickou podobu první skupině hostinských místností. Na obnovu čeká kardinálský apartmán a další zajímavé prostory. „Od počátku přestavby zámku v 19. století mělo druhé patro sloužit k ubytování šlechtických návštěvníků. Knížecí rodina zvala hosty především na proslulé podzimní hony, ale i přes léto zde pobývali významní členové vládnoucích evropských rodů, zahraniční vyslanci nebo příslušníci habsburského dvora,“ upřesňuje kunsthistorička Mája Havlová, jedna z autorek nové prohlídkové trasy.

Podíl na obnově nesou i španělské krávy

Vedle již popsaných součástí nové trasy připoutá pozornost salon Tegetthoff, věnovaný památce rakouského viceadmirála Wilhelma von Tegetthoffa, přestože nikdy nenavštívil Hlubokou. Salon je vybavený kapitánským můstkem z fregaty Schwarzenberg a dalšími památkami na významnou osobnost rakousko-uherského námořnictva. Kvůli obnově kožených tapet v této místnosti padlo sto kusů hovězího dobytka ze Španělska. Za vrchol prohlídky lze označit Stříbrnici, v níž se muzeálním způsobem prezentuje unikátní kolekce schwarzenberského stříbra, čítající na 120 předmětů z drahého kovu.

Kolekce schwarzenberského stříbra, uložená na zámku Hluboká, patří mezi nejhodnotnější a nejlépe dochované sbírky svého druhu. „Vystavené předměty jsou připomínkou zámeckých stříbrnic, kam se ukládaly reprezentativní předměty, ale i stříbrné stolní nádobí, které zvyšovalo lesk hodovních tabulí,“ připomíná kunsthistorička Zuzana Vaverková, autorka koncepce hlubocké Stříbrnice. K historicky nejcennějším artefaktům ve sbírce patří renesanční a barokní poháry na víno.

Nikde nejsou zátarasy, ani provazy

Těžiště ve Stříbrnici vystavených předmětů pochází z druhé poloviny 19. století a tvoří ho unikátní soubor stříbrných, zlacených dekorativních nádob a plochých mis, do kterých Schwarzenbergové nechávali zlatnicky zasadit medaile získané na hospodářských výstavách. Jednotlivé artefakty byly od konce 19. století vystavované ojediněle. Veřejnosti se tyto sbírkové fondy představují poprvé ve své exkluzivní celistvosti.

Prohlídková trasa nazvaná Hostinské pokoje čítá 350 kusů zrestaurovaných mobiliárních předmětů a 1 200 kusů nainstalovaných přírodnin. V rámci zámku sem pracovníci NPÚ přestěhovali 3 000 předmětů. „Hostinské pokoje jsou zařízené do nejmenších detailů, aby návštěvníkům evokovaly stále obývané prostory. Nikde se nenacházejí zátarasy, provazy ani pochozí koberce. Proto budou skupiny omezené na osm návštěvníků,“ informuje Markéta Slabová, tisková mluvčí jihočeských památkářů.

Zpřístupnění dosud uzavřené části hlubockého zámku se uskutečnilo s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Celková vynaložená částka přesáhla dvacet sedm milionů korun. Slavnostní otevření v úterý 17. října provedla generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková za asistence náměstka NPÚ pro řízení sekce kulturního dědictví Vlastislava Ourody, dále ředitele NPÚ, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, Petra Pavelce, a také hlubockého jáhna Michala Opatrného. Ceremoniál doprovodila hra na lesní rohy, malý výřad zvěře, účast myslivců a sokolníků.

Ladislav Lhota
Foto autorhop02
hop03
hop04
hop05
hop06
hop07
hop08
hop09
hop10
hop11


Přidej komentář