Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Hradní muzeum v Českém Krumlově slaví páté výročí

hmck01
Expozice Hradního muzea v areálu zámku Český Krumlov dosud navštívilo přes čtvrt miliónu lidí
29.01.2016 17:02 | Ladislav Lhota

Celoročně přístupná expozice Hradního muzea v areálu zámku Český Krumlov si začátkem roku 2016 připomene páté výročí od svého otevření. Dosud ji navštívilo více než čtvrt miliónu osob a zájem o vstup má stále rostoucí tendenci. V druhé polovině roku bude na zámku otevřeno Centrum studijních pobytů pro tuzemské i zahraniční studenty.

ČESKÝ KRUMLOV – Ojedinělá expozice Hradního muzea s celoročním provozem přilákala za prvních pět let své existence více než 256 tisíc zvídavých návštěvníků. Přes osmdesát procent z nich navíc vystoupá až na ochoz věže, aby se pokochali výhledem do okolí. „Turisty oslovují výjimečné exponáty – skříňový relikviář s ostatky sv. Reparáta, sbírka schwarzenberské gardy nebo kinematograf promítající autentické krátké filmy ze života Schwarzenbergů na počátku 20. století,“ vypočítává kastelán Pavel Slavko největší lákadla.

Expozice byla již od počátku tvořená nadčasově, aby návštěvníkům přiblížila nejstarší historii šlechtických rodů, které hrad a zámek vlastnily, ale také atmosféru soukromého i pracovního života správce rozsáhlého schwarzenberského panství. Kromě historických exponátů poutá pozornost i rozměrný model českokrumlovského hradu, zachycující jeho podobu v polovině 16. století.

Projekt zpřístupnění budovy tzv. Hrádku, která patří k nejstarším částem zámeckého areálu, vznikl v rámci Rožmberského roku 2011. Za čtyřicet milionů korun byl objekt opravený, zrestaurovaný a zpřístupněný veřejnosti. „K jeho realizaci napomohla Národnímu památkovému ústavu dotace z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska,“ upřesňuje Petr Pavelec, ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Úspěšnost Národního památkového ústavu v získávání příspěvků z norských fondů potvrzuje rovněž další chystaný projekt. „V průběhu roku 2016 otevřeme na zámku Centrum studijních pobytů,“ připomíná Petr Pavelec. „Realizace této zámecké univerzity má rozpočet dvaařicet miliónů korun. Osmdesát procent z nich činí dotace, zbytek bude uhrazený ze státního rozpočtu,“ dodává.

(lho)
Foto archiv NPÚPřidej komentář