Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Hudební divadlo Ze:Mě vydává protest #NekulturníKultura

pmd01
Hudební divadlo Ze:Mě je prvním českobudějovickým muzikálovým divadlem a sídlí v Kulturním domě Vltava. Aktuálně vydává protest #NekulturníKultura, kterým se distancuje od kroků vlády České republiky segregujících občany na základě podstoupení či nepodstoupení dobrovolné vakcinace
22.11.2021 19:49 | Ladislav Lhota

Hudební divadlo Ze:Mě se tímto distancuje od kroků vlády České republiky. Od pondělí 22. listopadu 2021 je občanům České republiky, kteří nepodstoupili očkování proti nemoci covid-19, případně tuto nemoc neprodělali v posledních 180 dnech, znemožněna účast na kulturních akcích. Toto opatření považujeme za společensky nepřijatelné. 

Č. BUDĚJOVICE – Je nepřípustné, aby docházelo k segregaci občanů na základě podstoupení či nepodstoupení dobrovolné vakcinace a následnému odpírání kultury zdravým lidem. Každý svobodný občan má totiž dle Listiny základních práv a svobod na kulturu nárok. Do této chvíle měli naši diváci možnost volby mezi antigenním, případně PCR testem či předložením průkazu o dokončeném očkování nebo prodělání nemoci. Avšak tato volba je jim nyní odebrána. Nemůžeme nadále tolerovat chování vlády České republiky a tímto vyzýváme všechna česká divadla, aby se připojila k našemu protestu #NekulturníKultura.

Ujišťujeme diváky, že nepatří-li do kategorie „vyvolených“, pokusíme se jim co nejvíce usnadnit přerezervaci zakoupených vstupenek na jiné termíny. I přes vyhlášená opatření máme v úmyslu odehrát všechna naplánovaná představení v této divadelní sezóně. V rámci každého z nich však chystáme pravidelná protestní vystoupení, která budou přenášena živě přes naše sociální sítě. Rušit představení by v této situaci totiž znamenalo podlehnout vládnímu tlaku a napomáhat eliminaci živé kultury ve veřejném prostoru. Divadla historicky patří ke komentátorům a glosátorům aktuálního společenského života a my cítíme povinnost dostát tomuto úkolu v co největší míře.

Za Hudební divadlo Ze:Mě,
Vojtěch Adamčík,
ředitel a producent divadla

Foto Zdeněk RosenthalerPřidej komentář