Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Jak se žilo ženám (i marnivým) na přelomu 19. a 20. století?

voc01
Exponáty a dokumenty na výstavě v Jihočeském muzeu seznámí návštěvníky s posunem oddaných manželek, maminek a hospodyněk k aktivním uživatelkám stále se rozšiřujících možností při trávení volného času
21.07.2021 13:58 | Ladislav Lhota

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (hlavní vchod ze Senovážného náměstí) bude od 30. července 2021 do 9. ledna 2022 hostit příjemně nostalgickou výstavu s názvem K zábavě i odpočinku a podtitulem Volný čas ženy v 19. století. Nabídne exkurzi do života příslušnic něžného pohlaví, ctěných obyvatelek jihočeské metropole, v době mnoha změn, které generovala průmyslová revoluce s technickým rozvojem.

Č. BUDĚJOVICE – Hlavně ve druhé polovině 19. století se začalo výrazně měnit postavení žen ve společnosti. „Zůstávala jim role láskyplných matek, svědomitých hospodyněk a oddaných věřících, ale díky objevu volného času si mohly dopřát trochu zábavy i odpočinku,“ vysvětluje Hana Cukrová, garantka výstavy a kurátorka uměleckoprůmyslové sbírky Jihočeského muzea. Většinu dne trávily ženy péčí o domácnost a výchovou dětí. Do první světové války platilo heslo „Kinder, Küche, Kirche“ – dítě, kuchyně, kostel. Paní domu sháněla potraviny, chystala jídlo, uklízela byt, prala prádlo a plnila další povinnosti spojené s chodem domácnosti.

Odpočinek si dámy dopřávaly jen zřídka, obvykle v pozdních večerních hodinách. Nejčastěji se věnovaly nějaké klidné domácí činnosti ‒ čtení nebo ruční práci. Postupem času ale narůstala šíře volnočasových nabídek a dámám se otevíral přístup k činnostem do té doby vyhrazeným pouze mužům. Expozice v Jihočeském muzeu umožní vykročit do poslední třetiny předminulého věku a úvodních dvou dekád 20. století. Jak se tehdy žilo ženám, pro něž se zábava a rozptýlení postupně stávaly součástí všedního dne? Návštěvník je zastihne u kávy s přítelkyněmi, na plese, koncertě, na procházce, v divadle, při četbě a dokonce i probouzejících se sportovních aktivitách.

Vystavené předměty a dokumenty ukážou ženy jako členky místních vzdělávacích, kulturních či vlasteneckých spolků, ale také jako marnivé osoby milující šperky, kabelky, vějíře a jiné módní doplňky. K nahlédnutí budou taneční pořádky a kotiliony s vysvětlením, k čemu sloužily. Příchozí se zaposlouchá do hudebních ukázek, prolistuje dobové divadelní programy, pozvánky na plesy, koncerty, výstavy nebo výlety. Nebudou chybět hudební nástroje a hrací stroje, ukázky ručních prací, her či dobového porcelánu. Dětské návštěvníky zaujmou skládačky z dřevěných kostek, puzzle, vystřihovánky a možnost výroby vějířů.

(lho, tzm)
Foto archiv Jihočeského muzea


voc02


Přidej komentář