Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Jihočeské muzeum připomíná Velkou válku a Sočskou frontu

v01
Jihočské muzeum v Českých Budějovicích odkazuje ve svých expozicích na stoleté výročí ukončení první světové války
13.11.2017 10:39 | Ladislav Lhota

Podepsáním příměří skončila 11. listopadu 1918 v 11 hodin první světová válka. Devadesát devět let poté, přesně na den a hodinu, se v Jihočeském muzeu otevřel unikátní výstavní projekt První světová válka – léta zkázy a bolesti (přístupný bude do 11. listopadu 2018) a doprovodná výstava Vzpomínky na sočskou frontu (do 31. 12. 2017). Expozice připomínají život v našich zemích před vypuknutím válečného konfliktu (vyžádal si životy více než devíti milionů vojáků a šesti milionů civilistů, zanechal šest milionů válečných invalidů), dále hrůzy bojů v zákopech i situaci v zázemí.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Stěžejní instalace První světová válka – léta zkázy a bolesti se nachází ve druhém patře historické budovy Jihočeského muzea, kde vyplňuje kompletně celý prostor. „Výstava přibližuje hrůzy války nejenom na frontě, kde vojáci prožívali neustále mezní životní okamžiky, ale i v týlu. Ženy a děti, rodiny vojáků, byly nucené strádat v důsledku zhrouceného válečného hospodářství, čelit mnoha kritickým situacím a bídě,“ připomíná garant výstavy Jiří Petráš.

Ve výstavních sálech se lidé seznámí s obdobím zhruba od roku 1912 po vznik Československa na sklonku roku 1918.  Expozice mapuje první světovou válku (1914 – 1918), její příčiny a důsledky pro jihočeský region, pro budoucí republiku, a dává je do mezinárodních souvislostí. Českému návštěvníkovi se představí i dosud neobvyklý rakouský pohled na konec války, rozpad monarchie a vznik následnických států. Podobně může být pro rakouské občany zajímavý pohled českých studentů na tuto problematiku.

Studenti obnovili císařovu sochu 

Na začátku prohlídkové trasy mine příchozí repliku sochy Josefa II., která zdobila budějovické „Sady“, aby v závěru, v sále vyzdobeném slovanskou rudobílou bikolórou, dospěl ke svalenému torzu císařova monumentu. Nelehký úkol vyrobit na základě dochovaných fotografií věrnou kopii plastiky Josefa II. přijali studenti Střední umělecko-průmyslová škola svaté Anežky České v Českém Krumlově.

Základními tematickými okruhy výstavy jsou začátek vojenského konfliktu, českobudějovické pluky, vojáci na frontách (zranění, zákopová válka, lazarety, invalidé, hroby, pomníky) týl a jeho problémy (zhroucení zásobování, hlad, nouzové kuchařské recepty, odvody branců, život v Českých Budějovicích), československá zahraniční akce (T. G. Masaryk, Maffie, legie, národní, dělnické a socialistické hnutí), odraz války v umění, literatuře, filmu, propagandě, válka jako katalyzátor společenského dění (revoluce v Evropě, rozpad Rakousko-Uherska, vznik následnických států), válečná statistika, technický rozvoj.

Výstavu doplňuje propracovaný vzdělávací program, vhodný zejména pro druhý stupeň základních a všechny ročníky středních škol. Zahrnuje komentovanou prohlídku s interaktivními prvky a edukační lístkovou brožurou. Během konání výstavy se chystají rovněž doprovodné akce a přednášky. Na přípravě projektu se podílelo spoluprací a zápůjčkami sbírkových předmětů více než třicet muzeí a galerií z Čech, také dvacítka soukromých sběratelů a spolupracovníků muzea.

Soča se stala Krvavou řekou

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze a Vojenský historický ústav Praha současně připravily výstavu nazvanou Vzpomínky na sočskou frontu, která zobrazuje průběh bitev se zvláštním důrazem na aktivní působení českých vojáků. Přibližuje život frontových aktérů v době klidu, seznamuje s památníky padlých vojáků a projektem nadace Cesta míru. Představuje kostel Sv. Ducha v Javorci a větší muzea z Posočské oblasti, jejichž expozice jsou věnované tematice Sočské fronty a první světové války.

Řeku Soču (slovinsky) nebo Isonzu (italsky, německy) ve spojení s první světovou válkou vnímáme jako synonymum masových bitev. Jméno Soča se v literatuře Velké války proměnilo na Krvavou řeku. Válečné operace se v této oblasti odehrávaly na severu od Tolminské kotliny až k pobřeží Jadranu. Svým rozsahem si v ničem nezadaly s krvavým běsněním zákopové války západní fronty. Vyčerpávající boje se vlekly s krátkými přestávkami od pozdního jara roku 1915 do podzimu roku 1917.

Ladislav Lhota
Foto autor a Radek Šíma


v02
v03
v04
v05
v06
v07
v08
v09
v10
v11


Přidej komentář