Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Jihočeské muzeum vystavuje unikátní kresby Aloise Terše

te01
Výstava dokumentárních kreseb připomíná třicáté výročí úmrtí jejich autora Aloise Terše
19.06.2017 18:18 | Ladislav Lhota

Na výstavě Obrázky z Doudlebska a Zbudovských Blat, která bude přístupná do letošního 27. srpna, představuje Jihočeské muzeum v krajské metropoli unikátní dílo českobudějovického učitele a autora velkého množství cenných dokumentárních kreseb Aloise Terše (1910 – 1987). Expozice vznikla jako připomínka třicátého výročí Teršova úmrtí.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Učitel a zároveň amatérský výtvarník Alois Terš dokumentoval na přelomu 30. a 40. let minulého století pod vlivem Aloise Moravce a Ladislava Stehlíka lidovou architekturu Doudlebska a Zbudovských Blat. „Některé stavby zachytil doslova v hodině dvanácté, krátce před tím, než podlehly přestavbám nebo byly zbořené,“ zdůrazňuje etnografka Jihočeského muzea Hana Soukupová, která je garantem výstavy.  

Půvabné a přesné Teršovy kresby odhalují celkový vzhled usedlostí i mnohé detaily, například štukovou výzdobu fasád nebo zakončení lomenic tzv. rohatinami. Terš dokumentoval i technické stavby – hamry, kovárny a mlýny – nebo drobné sakrální památky v krajině. Svá dílka doprovázel stručnými poznámkami, díky nimž se dnes dozvídáme mnoho zajímavých informací o jednotlivých usedlostech včetně názvů podle někdejších majitelů. Jako matematik navyklý systematické práci věnoval Alois Terš velkou pozornost uspořádání svého díla, dataci kreseb a jejich lokaci.

Teršův výtvarný archiv, uložený v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, zahrnuje především skicáky, do kterých kreslil na různých místech v kraji (okolí Trhových Svinů a Zlivi, v Českých Budějovicích, na Vodňansku a Písecku nebo na Šumavě), případně i v rodných západních Čechách. Archiv čítá osmnáct sešitů. Koncem 70. a na počátku 80. let se k nim Terš vrátil a na základě starších kreseb vytvořil pro výstavní účely několik cyklů, převážně z Doudlebska a Zbudovských Blat. Stovky dalších kreseb z jeho skicáků zůstávají pro veřejnost dosud neznámé.

Na výstavě se prezentují Teršovy původní kresby i novější varianty, například výbor z velkých kartonových tabulí na téma doudlebská řemesla nebo obrazy ze Zbudovských Blat. Díky moderní technice lze na výstavě poprvé nahlédnout do autorových skicáků. Pro srovnání s dnešním stavem míst, která  Alois Terš zachytil ve 40. letech 20. století, připravil Petr Luniaczek soubor svých fotografií.

(lho – tzm)
Foto Ladislav Lhota


te02
te03
te04
te05
te06


Přidej komentář