Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Kdo získá Cenu hejtmana za zachování lidových tradic?

vin01
Mezi kandidáty na Cenu hejtmana se může objevit třeba Růžena Vinciková z Prachatic, která dlouhodobě udržuje tradici lidového pečiva, kraslic, ozdob či betlémů
18.01.2021 10:38 | Ladislav Lhota

Jihočeský kraj vyhlásil výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmana za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje na rok 2021. Cena se uděluje těm, kteří v rámci svých aktivit udržují a zachovávají znalosti a dovednosti v oblasti lidové kultury. Nominovat lze jednotlivou osobu, kolektiv, obec či město do konce ledna 2021. Návrh může podat kdokoliv.

JIŽNÍ ČECHY – První oceněnou se roku 2012 stala Ivanka Wolková z Českých Budějovic za tradiční zvykoslovné artefakty (lidové pečivo, kraslice, výrobky ze slámy). Cena se udílí každoročně při příležitosti slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku. Každý laureát získá diplom se znakem Jihočeského kraje a finanční bonus deset tisíc korun. „Aktuálně nevíme, zda se bude Vesnice roku vyhlašovat. Soutěž se připravuje, ale vyhlášení má v kompetenci Ministerstvo pro místní rozvoj. Loni celou akci zastavila pandemie covidu-19. Pokud se zopakuje situace i letos, vyhlásíme výsledky Ceny hejtmana separátně,“ ujistil náměstek hejtmana pro kulturu a kulturní dědictví Pavel Hroch.

Čerstvé návrhy přijímá odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje do konce letošního ledna. Posuzovat se bude řemeslná činnost v daném oboru jako výjimečný či jedinečný doklad tradiční technologie či tradiční lidové techniky, rozvoj lidových tradic nemateriální lidové kultury (zvyky, obřady), revitalizace tradic v oblasti zvykoslovných jevů a folklórních projevů s přihlédnutím k jubileím jednotlivců, kolektivů i tradičního zvyku či slavnosti resp. festivalu řemesel.

Návrhy posoudí komise složená z představitelů Jihočeského kraje, předsedy Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, zástupců Regionálního odborného pracoviště pro lidovou kulturu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a zástupců odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje. Tiskopis pro nominaci se nachází zde: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-kultury-pamatkove-pece#cena-hejtmana-jihoceskeho-kraje-za-zachovani-a-rozvoj-lidovych-tradic

(lho, tzk)
Foto Ladislav LhotaPřidej komentář