Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Klokočínské louky se staly přírodní památkou

klo01
Uprostřed Klokočínských luk se nachází areál bývalé tvrze Klokočín, o níž se kroniky poprvé zmiňují na počátku 15. století. Nejcennější stavbou je patrové renesanční stavení se sgrafitovou bosáží. Koncem šedesátých let 20. století poskytla tvrz jedinečné kulisy k natáčení slavného filmu Markéta Lazarová režiséra Františka Vláčila
25.02.2021 12:44 | Ladislav Lhota

Klokočínské louky se staly další přírodní památkou jižních Čech. Rozhodla o tom Rada Jihočeského kraje na konci února 2021 a vedle této nové lokality znovuvyhlásila dalších osm zvláště chráněných území. Klokočínské louky jsou lučním komplexem, který se nachází v nivě říčky Blanice asi tři kilometry severozápadně od Protivína na Písecku. Jsou unikátním domovem pro řadu vzácných živočichů – čolka obecného, kuňky obecné, bekasiny otavní nebo ptáků bahňáků.

KLOKOČÍN – Nová chráněná lokalita figuruje již od roku 2013 na seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. „Ochranou těchto méně známých přírodních lokalit a zvířat, které v nich žijí, děláme důležitý krok pro zachování pestrosti naší jihočeské krajiny. A pestrá krajina je nejen krásná, ale také zdravá a odolná,“ zdůrazňuje vicehejtman Jihočeského kraje František Talíř. Vedle Klokočínských luk Rada kraje znovuvyhlásila dalších osm přírodních památek, původně vyhlášených v osmdesátých létech minulého století – chráněná území Michovka, Ražický, Jehnědno, Skalský rybník, Klokočínská olšina, U Narovců, Bavorovská stráň, Smyslov a Upolíny.

Upravená rozloha chráněných přírodních památek Jihočeského kraje aktuálně činí 35,23 hektaru. „U starších lokalit jde většinou jen o drobné změny rozlohy. Zásadní jsou Klokočínské louky, protože se jedná o zachovalé, druhově bohaté bezkolencové louky, které jsou unikátní v měřítku celého Jihočeského kraje,“ připomíná vedoucí krajského odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Zdeněk Klimeš. Jihočeský kraj nyní spravuje 204 zvláště chráněných území kategorie přírodní památka nebo rezervace. Na jeho území leží také 76 evropsky významných lokalit a sedm ptačích oblastí. Vyhlášení nových nebo přehlášení stávajících chráněných území je završením několikaletého procesu.

(lho, dah)
Foto archiv Národního památkového ústavuPřidej komentář