Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Kostel z roku 1515 se otevře po více než půl století

200423knt01
Posledním památkovým objektem v jihočeské metropoli čekajícím na zpřístupnění byl barokní kostel Nejsvětější Trojice, který přiléhá k objektu někdejšího morového špitálku. Komentované prohlídky do konce dubna zpestří výstava originálu vzácného deskového obrazu Madony svatotrojické, který zapůjčila ze sbírek Alšova jihočeská galerie
20.04.2023 13:11 | Ladislav Lhota

Nejstarší písemná zmínka o kostele Nejsvětější Trojice na dnešní Pražské třídě v Českých Budějovicích se váže k letopočtu 1515, ale není vyloučené, že sakrální stavba existovala na tomto místě ještě dříve. Poslední mše se zde sloužila v květnu 1971. Od té doby byla pozoruhodná barokní památka uzavřená pro veřejnost a dlouhá léta chátrala. Zásadní rekonstrukce se dočkal kostel v období  2021 až 2022. Poprvé se otevře k rezervovaným prohlídkám v rámci Mezinárodního dne památek v sobotu 22. dubna.

Č. BUDĚJOVICE – Komentované prohlídky na první den obnoveného provozu byly rychle obsazené nadšenými zájemci. Další možnost navštívit kostel spojený s malou muzejní místností a přiléhající k objektu někdejšího morového špitálku bude od pondělí 24. do neděle 30. dubna vždy v 10 a 14 hodin. Vstupné se neplatí. Následně bude zrekonstruovaný barokní skvost přístupný při zvláštních příležitostech, k nimž patří nejen Mezinárodní den památek a historických sídel, ale také Dny evropského dědictví. Letošní dubnovou prezentaci doplní atraktivní bonus v podobě vystaveného originálu nejstaršího deskového obrazu v jihočeské metropoli – Madony svatotrojické. Dílo je datované kolem roku 1410.    

Kostelu Nejsvětější trojice spolu s objektem špitálku hrozila na počátku šedesátých let 20. století demolice. Celý areál přežil shodou šťastných okolností a v zanedbaném stavu přešel roku 1977 pod správu Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, jehož nástupnickým subjektem se stal Národní památkový ústav (NPÚ). První rozsáhlá stavební obnova se uskutečnila v létech 1979 až 1980, další oprava přišla na řadu v roce 2015. Mezitím v období 1996 až 2014 zde v pronájmu působila komunita salesiánů. Aktuálně ve špitálku sídlí odborná pracoviště a kanceláře NPÚ. Návrat kostela do bývalé krásy nasměroval historické místo znovu k plnohodnotnému využití.

Práce s bezmála čtyřmilionovou investicí započaly v únoru 2021. Zahrnovaly odvlhčení stavby, obnovu vnějších omítek a také restaurování barokních nástěnných maleb v kostelním interiéru pocházejících z roku 1763. Jejich autorem je dvorní schwarzenberský malíř František Jakub Prokyš. Náměty odkazují k Nejsvětější Trojici, ústřední scény zpodobňují svatého Augustina s dítětem na mořském pobřeží a Abraháma navštíveného třemi anděli. Nechybí znak královského města České Budějovice. Kompletně zrestaurované bylo i vybavení kostela včetně barokního oltáře celkem za 900 tisíc korun. Obnova nástěnných maleb vyšla na rovný milion.  

Budou zde svatby?

Do konce 19. století patřil k vybavení kostela rovněž vzácný deskový obraz Madony svatotrojické, který se dostal na jih Čech pravděpodobně za časů husitských válek a do kostela Nejsvětější Trojice jej daroval v roce 1811 krumlovský barvíř Jakub Pechtl. Vzácný originál, který v současné době náleží do sbírek Alšovy jihočeské galerie, uvidí návštěvníci pouze do konce dubna. Následně jej nahradí kopie. V rámci rekonstrukce vzniklo v sakristii malé muzeum, které přibližuje historii a stavební vývoj městského špitálu a kostela Nejsvětější Trojice, ale i proměnu krajiny za městskými hradbami od středověku do konce 20. století.

V muzejní místnosti si lidé prohlédnou originální liturgické předměty a vybrané votivní dary, které kdysi věnovali věřící špitálnímu kostelu Nejsvětější Trojice. „Mezi nejzajímavější patří barokní obraz Nejsvětější Trojice původně z hlavního oltáře kostela, který je dobovou kopií zázračného obrazu z poutního místa v rakouském Sonntagbergu. Dále ukazujeme obrazy a barvotisky z 19. století se zobrazením Panny Marie, Ježíše Krista, Anděla strážného a další. Pozornost upoutá zpodobnění Panny Marie Lomecké na kolorovaném grafickém listu či olejomalba Panny Marie s vedutou křížové cesty ve Vlachově Březí,“ sděluje kurátorka muzea Milena Hajná z NPÚ.

Kostel Nejsvětější Trojice získal nazpátek i svůj hlas. Z šestiboké otevřené vížky se bude příležitostně ozývat obnovený dvacetikilový zvon. V roce 1946 ho ulilo z bronzu českobudějovické zvonařství Rudolfa Pernera. Technickou zajímavostí v interiéru je původní kladkový mechanismus na stahování dřevěného barokního zlaceného lustru za účelem výměny svíček a věčného světla před oltářem, který byl rovněž obnovený. „Jako protizávaží, aby svítidla nesjížděla samovolně dolů, využívali naši předkové předměty, které měli právě k dispozici, například střešní tašku nebo dřevěnou bedýnku naplněnou sypkým materiálem,“ připomíná stavební technik NPÚ David Říha.

Trojický kostel, velikostí spíše kaple, zůstával posledním nepřístupným památkovým objektem v krajském městě. Už to není pravda. „Mám z toho radost,“ netají ředitel NPÚ Petr Pavelec. „Dům je v dobré kondici a slouží dobrým účelům. Chceme ho věnovat veřejnosti a dát k dispozici ke kulturním či bohoslužebným účelům. Variantou mohou být svatební obřady, zvláště když ke kapli s muzeem přiléhá i zahradní prostor,“ vyzdvihuje přednosti obnoveného areálu. Předposlední dubnový víkend bude na památkách ve správě NPÚ patřit bezplatným prohlídkám pro děti a mládež, někde i pro dospělé. V Nových Hradech se mimořádně otevře věž, na zámku v Třeboni psí kuchyně a podzemí.

Ladislav Lhota
Foto autor


200423knt02
200423knt03
200423knt04
200423knt05
200423knt06
200423knt07
200423knt08
200423knt09
200423knt10
200423knt11


Přidej komentář