Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Majitelé ZOO zachraňují u(U)mění černé Afriky

240423uca01
Manželé Jana a Viktor Ambrožovi se věnují od roku 1990 chovu lvů. O sedmnáct let později si otevřeli vlastní zoologickou zahradu ve Dvorci u Borovan, ale již předtím začali cestovat po Africe, odkud přivážejí cenné předměty denní potřeby i vzorky tradičního umění. Sbírku představují na pozoruhodné výstavě v Jihočeském muzeu
24.04.2023 21:25 | Ladislav Lhota

Jihočeské muzeum v historické budově na Senovážném náměstí v krajském městě nabídne návštěvníkům pro zbývající dvě třetiny roku (28. dubna 2023 až 1. ledna 2024) pozoruhodnou výstavu s exotickým námětem – Umění černé Afriky. Předměty denní potřeby, ale i kousky reprezentující africké umění, které se pozvolna vytrácejí spolu se změnou tradičního způsobu života, shromažďují při cestách na černý kontinent Jana a Viktor Ambrožovi, majitelé ZOO ve Dvorci u Borovan. 

Č. BUDĚJOVICE – Černá Afrika je geografické označení části afrického kontinentu na jih od Sahary. Tvoří ji více než čtyřicet států s velmi různorodou skladbou obyvatelstva, které se odlišuje svým původem, etnickou příslušností a dlouholetými tradicemi. To všechno se promítá do umění i předmětů denní potřeby. Nejcharakterističtějším projevem tradičního afrického umění jsou masky. Na výstavě se prezentují v unikátním množství a skladbě. Etnické odlišnosti jsou patrné na podobě zbraní, hudebních nástrojů, oděvů, látek. Vliv evropské civilizace v posledních desítkách let razantně proměňuje africký kontinent a vytrácí se tradiční způsob života.

Svědectví o něm přinášejí už jen předměty, které si lidé vyráběli a používali k denní potřebě i zvláštním příležitostem. Tyto předměty na svých cestách vyhledávají a shromažďují Jana a Viktor Ambrožovi, majitelé Zoologické zahrady ve Dvorci u Borovan, díky nimž lidé nyní nahlédnou do exotického prostředí afrického kontinentu. Ambrožovi provozují ZOO od roku 2007. Největší úspěch dosáhli v chovu lvů, jemuž se věnují od roku 1990. Dále ukazují návštěvníkům široké spektrum druhů afrických zvířat včetně vzácných a ohrožených druhů a jedinečné kolekce kober. Zajímají se o faunu i flóru celého světa, ale největší zalíbení našli v africkém kontinentu.

Civilizace ohrožuje zvířata

První cestu do Afriky podnikli v roce 2013. Navštívili Ugandu. Přijeli odtud nadšení a plní zážitků. Afrika se postupně stala jejich druhým domovem a vracejí se za přáteli do Ugandy. Cesty do přírodních rezervací a národních parků jim poskytují inspiraci, kterou přenášejí do atmosféry zoologické zahrady. Často se konfrontují se skutečností, že zvířata žijí v překrásném prostředí, ale stále více je ohrožuje civilizace a zhoršují se možnosti udržet jejich životní prostor. Pytláctví, narůstající počet obyvatel a klimatické změny vyžadují ochranu zvířat v jejich přirozeném habitatu. Řada afrických vlád si to již uvědomuje, aktivně zajišťuje ochranu zvířat a spojuje ji s turistickým ruchem.

Zvířata jsou deviza pro turistický ruch, který generuje finance na obnovu a udržitelnost přírodního prostředí. Manželé Ambrožovi z pozice provozovatelů zoologické zahrady hledají způsoby, jak podpořit africké ochranářské organizace v jejich činnosti. Výstava v Jihočeském muzeu přiblíží zajímavé tematické okruhy: Africké kmenové umění, Africké textilní umění, Hudba subsaharské Afriky, Tradiční africké šperky, Tradiční africké zbraně, Platidla Afriky, Příroda Afriky. V muzejní recepci lze zakoupit katalog Umění černé Afriky / The Art of Black Africa (autoři Jana a Viktor Ambrožovi, Eva Hyndráková) vydaný speciálně k aktuální expozici. Cena je 250 korun.

Ladislav Lhota
Foto Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích


240423uca02
240423uca03
240423uca04
240423uca05
240423uca06


Přidej komentář