Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Marek Kerles v nové knize přibližuje činnost přírodovědců

prke01
Publicista Marek Kerles pokračuje ve spolupráci s Přírodověckou fakultou Jihočeské univerziry. Přichází s druhým knižním titulem na populárně vědecké téma
21.12.2018 11:57 | Ladislav Lhota

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity vydala v předvánočním čase naučnou knihu Povolání: přírodovědec. Napsal ji novinář a publicista Marek Kerles, který již před čtyřmi léty úzce spolupracoval s fakultou na knižním titulu Člověk a klíště. Aktuální vydavatelský počin je určený středoškolským studentům, ale díky přístupné formě zpracování po něm rádi sáhnou zájemci z řad široké veřejnosti.

Č. BUDĚJOVICE – Autor se dlouhodobě zabývá popularizací vědy. V nové knize přibližuje práci současných přírodovědců. Jednoduchou a laikům srozumitelnou formou předkládá některé zásadní otázky, které řeší současná přírodověda. „Na základě mnoha rozhovorů s vědci chci představit přírodovědu jako obor, který na rozdíl od jiných oborů zůstává stejně úžasným dobrodružstvím jako před staletími. Nezměnily na tom nic ani moderní technologie. A to je právě na přírodovědě z mého laického pohledu to nejpřitažlivější,“ říká Marek Kerles.

Poutavě v knize líčí, jak se vědci z Přírodovědecké fakluty JU snaží odhalit tajemství nestárnoucích rypošů, kteří jako by popírali jedno ze základních pravidel života, nebo jak zkoumají možnosti léčby lidí pomocí parazitů, snaží se porozumět řeči stromů v tropických pralesích a pozorují dosud neznámé organismy vytažené z hlubin oceánu. V jiných kapitolách knihy se čtenáři dozvídají o možnostech bioarcheologie, schopné odhalit i to, jaký byl obsah amfory ležící pět tisíc let na mořském dně.

Nechybí popis setkání jihočeských polárních ekologů se žralokem malohlavým, nejstarším obratlovcem na zemi, který žije až čtyři sta let, nebo vysvětlení podstaty výzkumu parazitů v rybách v okolí Svalbardu. „Nejen vědci, ale i studenti Přírodovědecké fakulty se dnes podílejí na výzkumu s celosvětovým významem. A to je podle mého názoru další specifikum přírodovědy v porovnání s jinými obory,“ připomíná Marek Kerles.

Přírodovědecká fakulta JU zdarma nabídne knihu k volnému využití všem středním školám zřizovaným Jihočeským krajem, i soukromým gymnáziím v jižních Čechách. Od Nového roku si ji mohou lidé půjčit ve všech pobočkách Jihočeské vědecké knihovny a rovněž v Akademické knihovně Jihočeské univerzity, případně koupit za 150 korun ve fakultní pokladně. „Titul obsahuje řadu dosud málo publikovaných zajímavostí z přírodovědy určených a srozumitelných úplně každému,“ ujišťuje proděkan fakulty Václav Hypša.

(lho, tzu)
Foto archiv Jihočeské univerzity


prke02
prke03
prke04
prke05


Přidej komentář