Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Marie Terezie v obnoveném lesku ozdobí barokní sál

240522mat01
Jeden ze dvou portrétů slavné panovnice Marie Terezie (1717 - 1780), které se nacházejí ve sbírkovém fondu Jihočeského muzea, najde po důkladném zrestaurování svoje místo v barokním sále historické muzejní budovy, kde nahradí méně umělecky zdařilou podobiznu osvícené reformátorky z rakouského, uherského a českého trůnu
24.05.2022 10:31 | Ladislav Lhota

Rakouská panovnice Marie Terezie Habsburská byla jedinou královnou na českém trůně. Naší zemi vládla od roku 1743 do své smrti v roce 1780. Zároveň nosila uherskou korunu, byla také markraběnkou moravskou. Prosadila řadu významných reforem, které usnadnily fungování celé monarchie. Období její vlády se označuje jako osvícenský absolutismus. Matka šestnácti dětí (Josef II., Leopold II, Marie Antoinetta, ..) se často objevovala na portrétech od předních i neznámých malířů. Dva obrazy jsou majetkem Jihočeského muzea.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Donedávna se předpokládalo, že sbírkový fond Jihočeského muzea obsahuje tři portréty Marie Terezie. Figurovaly v muzejní evidenci, ale jeden z nich, párový s mužským protějškem, přeurčil Štěpán Vácha z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky na Alžbětu Kristýnu Brunšvicko-Wolfenbütelskou, královninu matku. Jeden ze zbývajících portrétů Marie Terezie aktuálně dotváří obrazovou galerii habsburských panovníků, která je ozdobou barokního sálu v historické muzejní budově. Záslužnou instalaci přibližující velké osobnosti našich dějin inicioval Hynek Rulíšek, kurátor sbírky Jihočeského muzea.   

Panovnickou kolekci čeká mírné vylepšení. Zrestaurovaná, ne však tolik umělecky zdařilá podobizna Marie Terezie se vrátí do depozitáře a ustoupí čerstvě obnovenému portrétu, který před časem zamířil do jihočeské metropole díky převodu ze zrušeného muzea v Třeboni. Nacházel se ve špatném stavu, ale pod šikovnýma rukama muzejní restaurátorky Petry Šnokhausové loni v říjnu a listopadu nabyl původního lesku. „Tento portrét od neznámého autora je rozměrnější a lze mu přisoudit vyšší uměleckou hodnotu,“ vysvětluje Hynek Rulíšek chystanou záměnu dvou vyobrazení osvícené panovnice. Návštěvníci barokního sálu mohou očekávat skvělý výsledek restaurační práce.

Obraz získaný z Třeboně utrpěl ve své historii neodborným zásahem ve snaze o prodloužení životnosti, navíc ho devastovala rozsáhlá a komplikovaná trhlina. Drolila se malba, lámala se zkřehlá plátěná podložka. Celý povrch narušovaly četné trhlinky. Při aktuální restaurační nápravě se muselo vyrovnat očištěné plátno. Na trhlinky se připravily záplaty, plocha prošla chemickou očistou a plátno bylo znovu vypnuté na nový spodní rám. Následovalo vytmelení a retušování malby, nástřik ochranného laku. „Barevné opravy jsou reverzibilní, tedy snadno odstranitelné v případě potřeby. Zároveň nepoškozují originál. Díky tomu se uchová autenticita díla,“ připomíná Petra Šnokhausová.  

(lho, snr)
Foto Petra Šnokhausová


240522mat02
240522mat03
240522mat04
240522mat05


Přidej komentář