Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Městská knihovna Písek zve i na kulturu a odpočinek

150323mkp01
Městská knihovna Písek od roku 2019 sídlí v budově někdejší Základní školy J. A. Komenského na Alšově náměstí. Lze ji považovat za jednu z největších a nejmodernějších v republice. Oslovuje návštěvníky velice širokým a progresivním programem v oblasti vzdělávání a kultury
15.03.2023 15:40 | Ladislav Lhota

Městská knihovna Písek patří k nejstarším institucím svého druhu na českém území. Slouží veřejnosti od roku 1841. Díky přestěhování do adaptované budovy někdejší základní školy J. A. Komenského na Alšově náměstí v roce 2019 se zároveň řadí k největším a nejmodernějším. Nabídkou programů, aktivit a služeb – vedle klasického půjčování knížek – pokrývá velmi širokou oblast vzdělávání a kulturního vyžití. Plní také úlohu místa pro klidné zastavení a příjemný odpočinek.   

PÍSEK – Veřejná „čtenárna netoliko německých, ale i českých knih“ sídlila zpočátku v budově gymnázia na dnešním Alšově náměstí. Desítky let zde poté fungovala základní škola. V čase těsně předkovidovém se instituce vrátila do původního prostoru – z jiného historicky cenného objektu vzdáleného jen pár desítek metrů. Zakladatel knihovny Řehoř Zeithammer by určitě zajásal nad upravenými interiéry. „Opustili jsme budovu již nevyhovující pro knihovnickou činnost z hlediska velikosti a uspořádání. Přestěhovali jsme se, dá se říct, z extrému do extrému. Získali jsme jedno z nejhezčích míst a také obrovskou plochu v porovnání s většinou knihoven,“ vítá nás ředitel Roman Dub.

Rozšířená kapacita pomohla výrazně doplnit spektrum programových aktivit včetně komunitních a kulturních. Součástí projektu se stalo vytvoření Centra vzdělávání zaměřeného na neformální získávání vědomostí. „Zásadní je podpora čtenářské gramotnosti, ale jsme trochu nestandardní v tom, že působíme také v oblasti jazykového, polytechnického, digitálního vzdělávání a řemeslných dovedností,“ vysvětluje ředitel. Vedle klasicky uspořádaných výpůjčních oddělení zvýhodněných prostorovou velkorysostí se Městská knihovna Písek (tento oficiální název platí od roku 2003, kdy se zřizovatelem stalo Město Písek) může pochlubit čtyřmi speciálnímu učebnami a výukovou kuchyňkou.

Pro obvyklý knihovnický provoz snad lehce kuriózní kuchyňka slouží velmi užitečnému a stále více oblíbenému programu Hrnečku vař, v jehož rámci se děti z prvního stupně základních škol učí připravovat tradiční a jednoduché pokrmy pod vedením lektorky. Řemeslné workshopy a kurzy se s přihlédnutím k lokální historii zaměřují hlavně na textilní obory. K cílovým skupinám digitálního vzdělávání patří senioři nebo zájemci o práci s digitální fotografií. Polytechnická větev zahrnuje techniku, biologii, fyziku. Astronomickému klubu slouží pozorovatelna s dalekohledy. Projekt Malý inženýr měl za úkol zaujmout děti, pro něž se chystá kurz zaměřený na práci se stavebnicí Merkur. 

Důležitý je regionální kontext

Písecká knihovna nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny. Funguje zde multikulturní klub pro dospělé Mluvíme česky. „Většinou se držíme základní úrovně. Účastníci si vyzkoušejí, zda je to baví a potom odcházejí do jazykových škol, kterým nechceme vytvářet konkurenci,“ ujišťuje Roman Dub. Žáci základních škol mohou docházet na přípravné lekce z matematiky k přijímacím zkouškám na střední školy. Kapacitu v kultivovaném prostředí poskytuje budova také pro individuální doučování nebo samostudium včetně psaní domácích úkolů. Vysokoškoláci doučují středoškoláky, starší vysokoškoláci nižší ročníky. Nebo si lidé přijdou jen tak popovídat. 

S výjimkou kurzů matematiky se nemusí zájemci přihlašovat. Přístup je volný kdykoliv a zdarma. Designově vydařené prostory soustřeďují 212 míst včetně klidných zákoutí sloužících ke studiu. Jako pozitivum a velký bonus lze označit rozvinutý dobrovolnický program zajišťovaný více než třemi desítkami nadšenců, kteří se zabývají kreativní činností a ručními pracemi (výroba dárkových předmětů nebo hraček pro řadu píseckých organizací), lektorskou a poradenskou činností, předčítáním v domovech pro seniory, donáškou knížek. „Chodí k nám lidé všech věkových kategorií včetně silně zastoupené mládeže, která se zde cítí velmi dobře,“ vypočítává první muž vyhledávané instituce.  

Občané Písku i další příchozí využívají halu služeb, kde si zadávají vazbu knih a diplomových prací, kopírování a tisk, balení knih, učebnic, sešitů, časopisů i neobvyklých formátů. Městská knihovna poskytuje k využití i několik coworkingových stanovišť vybavených elektrickými zásuvkami, datovým kabelem s internetovým připojením a wi-fi pokrytím. V budově lze využít kavárnu Upekla s širokým a kvalitním výběrem nápojů a cukrářských výrobků. Fungují zde kosmetické služby, fyzioterapie, výživové poradenství. Vnitřní dvůr slouží hlavně v letních měsících jako bezpečná a klidná oáza pro odpočinek vyhledávaná i mnohými turisty.

Ke čtenářskému a vzdělávacímu proudu se velmi svěžím způsobem připojují kulturní aktivity. Do knihovny přicházejí zájemci o výstavy, besedy, autorská čtení, komorní koncerty. V poslední době se představil písecký spisovatel a pedagog Pavel Sekyrka, cestovatelka Václava Altschmiedová, architekt Josef Pleskot. Návštěvníci poznali ukrajinský masopust, v rámci Píseckých nokturen potěšila hudba W. A. Mozarta. „Snažíme se navázat kulturu na regionální kontext a jsme rádi, když se prezentují výtvarníci spojení s městem, besedují zdejší spisovatelé, zahrají domácí hudebníci. Myslím, že je to vysoká přidaná hodnota pro naše čtenáře,“ uzavírá Roman Dub.    

Ladislav Lhota
Foto autor


150323mkp02
150323mkp03
150323mkp04
150323mkp05
150323mkp06


Přidej komentář