Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Michal Škoda prošlapuje Stopy v Zámecké jízdárně

020722sko01
Jihočeský výtvarník a uznávaný kurátor Michal Škoda oslavuje životní jubileum restrospektivní výstavou svého díla v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Představuje zde svoje kresby a sochy z období 2014 až 2021
02.07.2022 10:02 | Ladislav Lhota

Slavnostní vernisáží první červencovou sobotu od 15 hodin začíná v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou reprezentativní výstava, která pod názvem Stopy provede diváky tvorbou jihočeského umělce Michala Škody (1962), kulturní veřejnosti důvěrně známého z pozice hlavního kurátora Galerie současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice. Tuto instituci pozvedl svým působením k výraznému mezinárodnímu přesahu. Expozice bude přístupná do 20. listopadu 2022.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – V bilančně tematickém výběru kreseb a soch z období 2014 až 2021 se prezentují některé základní koncepce a schémata umělcovy dlouholeté cesty. Škodova díla představují stopy každodennosti v geometricky abstrahované podobě. Stopy jsou znamení aktivity, otisky působení, záznamy střetů ducha a hmoty. Stopy ve výtvarném umění jsou trofeje nebo šrámy z bitev mezi objektivitou makrosvěta a subjektivitou mikrosvěta uměleckých vizí. Rodák z Tábora žije a tvoří na jihu Čech. K zacílení jeho pozornosti dochází neustálým hledáním v širokém spektru zájmových oblastí od současného umění a architektury, přes poezii, hudbu a moderní tanec.

Škodova generace nabývala životní i umělecké zkušenosti v nesvobodě socialismu, aby následně formovala a hájila své místo v pluralitě postmodernismu. „Michal Škoda se považuje za autodidakta a celoživotně zůstává solitérem. Vydal se originálním směrem ve všech oblastech své činnosti. Nepodléhá trendům a jeho umělecká tvorba je od počátku individuálně koordinovanou cestou, kterou určují jen vnitřní mechanismy, motivace a výjimečná vůle k sebevzdělávání. Prožívá, přemýšlí, neustále zaznamenává, transformuje a umělecky interpretuje prostor, v němž se pohybuje,“ předkládá autorovu charakteristiku kurátorka Silvia L. Čúzyová.

Pro Michala Škodu je důležitý prostor, ve kterém nachází nekonečné teritorium témat. Oslovuje ho specifická atmosféra a prožitek míst s neuchopitelným duchovním rozměrem a přesahem. Potkává je na svých výpravách nebo jen na procházce v okolní krajině. Do černobílých obrazů archivuje své bytí a každodennost. Letos šedesátiletý výtvarník se zapisuje do povědomí kulturní veřejnosti nejen vlastní tvorbou, ale také v roli kurátora Galerie současného umění a architektury, kde od roku 1998 připravil více než 180 výstav předních domácích a zahraničních umělců. Získal Čestné uznání ceny Architekt roku 2016 a ocenění za Výjimečný počin v rámci České ceny za architekturu 2017.

(lho, ska)
Foto Michal Polák


020722sko02
020722sko03
020722sko04
020722sko05
020722sko06


Přidej komentář