Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Národní památkový ústav hledá středověké jeřábníky

jak01
Úkolem dobrovolníků bude zajišťovat pohyb jeřábu chůzí v poháněcím kole
16.11.2017 13:14 | Ladislav Lhota

V Rožmberku nad Vltavou uskuteční 26. listopadu soustředění dobrovolníků, z nichž bude vybraná skupina lidí, kteří budou mít jedinečnou příležitost aktivně spolupracovat při obsluze repliky středověkého jeřábu inspirovaného kresbami proslulého umělce Leonarda da Vinciho a italského inženýra Bonaccorsa Ghibertiho. Pomocí jeřábu se bude v roce 2018 opravovat střecha a ochoz věže Jakobínky, dominanty hradního návrší.

ROŽMBERK NAD VLTAVOU – Národní památkový ústav (dále NPÚ) před čtyřmi léty zahájil restaurování věže Jakobínka a práce na jejím zpřístupnění veřejnosti. Projekt je koncipovaný jako stavební experiment, při němž se v maximální míře zkoumají a prakticky ověřují středověké stavební postupy a technologie. „Cílem je záchrana fyzické podstaty památky, ale také snaha o zachování nehmotného dědictví ve formě tradičních znalostí, postupů a technologií, původně užívaných při stavbě Jakobínky,“ vysvětluje Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích.

Hrad Rožmberk vybudovali v druhé polovině 13. století členové jedné z rodových větví Vítkovců, kteří se od té doby nazývali páni z Rožmberka. Hradní areál vznikal postupně. Ve středověku obsahoval dvě hlavní části, Dolní a Horní hrad, k němuž patří zdaleka viditelná věž Jakobínka. Neobvyklé jméno je v písemných pramenech poprvé doložené v roce 1723. Když v polovině 19. století tehdejší majitelé z rodu Buquyoů přestavovali hrad v romantickém stylu, vnímali Jakobínku jako symbol starobylosti.

Do roku 1945 se věž nacházela v relativně dobrém stavu, ale na počátku 21. století se ocitla v seznamu nejohroženějších památek. V roce 2012 získal Jakobínku do svého vlastnictví Národní památkový ústav a připravil projekt celkové obnovy. V současné době probíhá oprava interiéru a kamenného pláště věže s využitím dřevěného středověkého lešení. Restaurování věže se uskuteční s pomocí funkční repliky historického jeřábu.

Počítá se s odolností vůči závratím

Národní památkový ústav hodlá do projektu zapojit laické dobrovolníky, kteří budou mít jedinečnou příležitost aktivně spolupracovat při obsluze repliky středověkého jeřábu. Úkolem těchto lidí bude zajišťovat pohyb jeřábu chůzí v poháněcím kole. „Bude to naprosto jedinečná a mimořádná práce. Jeřáb bude osazený u vrcholu střechy Jakobínky ve výšce téměř čtyřiceti metrů,“ prozradil Petr Pavelec.

Výběr dobrovolníků podlehne přísným pravidlům. Věk musí být v rozmezí osmnáct až šedesát let, osoba musí být fyzicky zdatná a odolná vůči závratím. Hmotnost nesmí přesáhnout devadesát kilogramů, s výškou se počítá v rozmezí od 165 do 190 centimetrů. Výběrové soustředění uchazečů u věže Jakobínka v areálu Horního hradu v Rožmberku naplánovali zástupci NPÚ na neděli 26. listopadu 2017 od 11 do 16 hodin.

Instruktoři seznámí uchazeče s obsahem a harmonogramem prací a podle uvedených kritérií se uskuteční výběr, zaškolení a praktické zacvičení dobrovolníků. Vybraní jednotlivci dostanou smlouvy o dobrovolnické činnosti. Termín zapojení dobrovolníků v roce 2018 bude konzultovaný s dostatečným předstihem. Dojde rovněž k určení případných náhradníků. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu slabova.marketa@npu.cz nebo na telefonnním čísle +420 778 417 685.

(lho)
Foto archiv NPÚjak02
jak03


Přidej komentář