Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Národopisné sdružení: S tím se muší něco udělat

nsm01
Výstava k 95. výročí Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu v krajské metropoli přibližuje činnost nadšenců, kteří se snaží popularizovat jihočeský národopis
08.12.2020 14:22 | Ladislav Lhota

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích v historické budově na Senovážném náměstí nachystalo výstavu S tím se muší něco udělat (3. 12. 2020 – 2. 5. 2021). Připomíná devadesát pět let činnosti Národopisného sdružení (NS) pevně spjatého s největší muzejní institucí v kraji. Sdružení od svého vzniku velmi záslužně ovlivňovalo jihočeskou lidovou kulturu a pozvedlo národopis na úroveň samostatného vědeckého oboru. Vytvořilo vlastní sbírkovou a dokumentační koncepci.   

Č. BUDĚJOVICE – Národopisné sdružení při Jihočeském muzeu oslavuje v roce 2020 pětadevadesát let od svého počátku. Pod jeho křídly pracovala dlouhá řada nadšenců pro jihočeský národopis a historii. „Sdružení vychovalo a inspirovalo historiky, folkloristy, lidové tvůrce, řemeslníky a umělce, jejichž zásluhou se uchovalo mnoho informací o jihočeském regionu, lidovém oděvu, zvykosloví, písních, tancích, stravě i řemeslech a profesích, významných písmácích a osobnostech i důležitých místních událostech,“ vypočítává Marcela Macková z Regionálního odborného pracoviště pro lidovou kulturu v Jihočeském muzeu, lady garant jubilejní výstavy.  

Největší zásluhou Národopisného sdružení byla snaha o realistický náhled historie, vyloučení romantických a zkreslených představ o životě lidí na venkově i městech v minulosti, úsilí o systematičnost sběrů a třídění jednotlivých poznatků. Významní členové NS se často stávali pomocníky a pravou rukou českých etnografů. Ačkoli se léty mění původní název, podoba a činnost sdružení, dochází k výměnám generací, zůstává stejný předmět zájmu – popularizovat jihočeský národopis, inspirovat a vést krajany k zájmu o svoji zemi, region a také předky s jejich tradicemi.

Národopisné sdružení při JčM se zaměřuje na aktivní rozvoj a ochranu lidových tradic. Patří k jednomu z mála zájmových uskupení v republice z oblasti regionální lidové kultury a současně vlastní tvořivostí rozmnožuje teoretické i praktické poznatky. Výstava v kostce připomíná existenci NS při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Představuje minulost i současnost NS i jeho významné osobnosti. Prostor nacházejí také současní lidoví tvůrci, kteří se podílejí na nárůstu povědomí o jihočeském regionu. Muzejní prostředí poskytuje návštěvníkům umocnění atmosféry vánočních a velikonočních svátků a má schopnost inspirovat mladší generaci.

(lho, tzm)
Foto Ladislav Lhota


nsm02
nsm03
nsm04
nsm05
nsm06


Přidej komentář