Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Noc kostelů zahrne i módní přehlídku liturgických oděvů

020624noc01
Na území České republiky se v pátek 6. června uskuteční již pošestnácté Noc kostelů, která poskytne zájemcům nevšední, romantické i poučné prožití několika hodin při svíčkách v sakrálních prostorách spojených s bohatou historií i aktivním využitím v současnosti. Na českém jihu se otevře kolem stovky kostelů a kaplí
02.06.2024 12:30 | Ladislav Lhota

První pátek šestého letošního měsíce, tedy 6. června, bude patřit 16. ročníku Noci kostelů. Zájemcům o hluboké kulturní i duchovní zážitky se bezplatně v celé republice otevře téměř devatenáct set kostelů a modliteben, z nichž mnohé (nebo jejich části) nebývají běžně přístupné. Organizátoři připravili více než sedm tisíc programových položek. V českobudějovické diecézi zahrnující Jihočeský kraj a některé přilehlé lokality se přihlásilo 121 kostelů či kaplí všech křesťanských církví. 

JIŽNÍ ČECHY – Příchozí si mohou rozebrat celkem pětatřicet tisíc letáků, které obsahují seznámení se základní myšlenkou letošní Noci kostelů, slovo představitelů církví, tipy na zajímavé sakrální stavby v konkrétní oblasti, programovou nabídku, materiál pro děti či seznam zapojených míst. Vedle klasických prohlídek historických objektů romanticky ozářených svícemi, přednášek o dějinách a příbězích jednotlivých míst nebo komorních koncertů se návštěvníci setkají i s netradiční náplní páteční noci. Seznámí se kupřídladu s osudy vzácných osobností, zblízka si prohlédnou liturgické oděvy a předměty, získají informace o činnosti církví nebo rostlinách zmiňovaných v knize knih – Bibli.

Z programu Noci kostelů na jihu Čech:

Bechyně
V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie bude dr. Štěch přednášet na téma Umělá inteligence a křesťanství.

České Budějovice
Evangelický kostel v ulici 28. října nabídne výstavu a informace o rostlinách, o nichž lze číst v Bibli a jsou spojené s biblickými příběhy. Tamtéž budou k dispozici informace o včelaření uprostřed města.
Výjimečně bude možné navštívit kostel Nejsvětější Trojice na Pražské třídě, běžně nepřístupný. Program doplní koncert duchovních písní a spirituálů.
Kaple teologické fakulty nabídne přednášku doc. Rudolfa Svobody o Sv. Janu Nepomuku Neumannovi, který studoval v Českých Budějovicích.
V kostele Sv. Václava se bude během večera možné seznámit s činností řeckokatolíků u nás – v češtině a ukrajinštině.
V katedrále Sv. Mikuláše dojde k představení knihy Návrat umlčeného pastýře, která vydává svědectví o životě budějovického biskupa a mučedníka komunistického režimu Josefa Hloucha.
Modlitebna Církve adventistů v ulici Fráni Šrámka se stane dějištěm reportáže o studiu na rabínské škole a o propojení křesťanské a židovské teologie.
V husitském kostele na Palackého náměstí se rozezní skladby Antonína Dvořáka.

Jindřichův Hradec
V kostele Sv. Kateřiny se uskuteční „módní přehlídka“ liturgických oděvů v proměnách liturgického roku.

Lnáře
V kostele Nejsvětější Trojice bude k vidění slavný oltářní obraz Petra Brandla, na který se při nedávně výstavě ve Valdštejnské jízdárně v Praze čekalo ve frontě přes 2 hodiny.

Milevsko
V kostele Sv. Jiljí seznámí archeolog Pavel Břicháček přítomné s fascinujícím nálezem Milevského relikviáře se hřebem ze Svatého Kříže.

Písek
V kostele Sv. Václava se lidé dozví, kde je nejstarší a kde největší písecký zvon, také dostanou odpověď na otázku Jak umíráme a jak pohřbíváme? Pohledem kněze, historika, sestry hospicové péče či lékaře.
V kostele Narození Panny Marie dojde na hru s puzzle pro děti i bez rodičů. Workshop s citáty o srdci.

Tábor
V kostele Proměnění Páně předvede L. Mikulová liturgická roucha a nádoby, V. Mikula se postará o degustaci mešních vín.

Kompletní program lze vyhledat na www.nockostelu.cz
Videospot: https://www.nockostelu.cz/aktuality/1024

(lho, cbd)
Foto archiv a Facebook Noci kostelů


020624noc02
020624noc03
020624noc04
020624noc05
020624noc06


Přidej komentář