Magazín kulturního dění v Praze a okolí

Nové přírodní památky: Rybník Chrastí a Nahořanské tůně

ppj01
Radou Jihočeského kraje čerstvě schválená přírodní památka Nahořanské tůně se nachází na řece Vltavě v půli vzdálenosti mezi Větřním a Rožmberkem nad Vltavou
13.09.2021 13:33 | Ladislav Lhota

Rada Jihočeského kraje schválila zřízení devíti přírodních památek a jedné přírodní rezervace. Úplnými nováčky, dosud nechráněnými v žádné kategorii definované zákonem, jsou mezi nimi rybník Chrastí na Trhosvinensku a Nahořanské tůně mezi Větřním a Rožmberkem nad Vltavou. „Starost o naši krajinu bereme opravdu vážně,“ zdůraznil při této příležitosti první náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř.

JIŽNÍ ČECHY – Rybník Velké Chrastí se nachází mezi Trhovými Sviny a Borovany. Je dlouhodobě neobhospodařovaný a má vysokou průhlednost vody. „Málokdy se vám u jihočeských rybníků podaří dohlédnout až na dno. U rybníka Chrastí to lze. Jeho průhlednost je až osmdesát centimetrů. Žijí v něm významné druhy obojživelníků a bezobratlých živočichů. Krásu mu dodávají lekníny bělostné,“ upřesnil František Talíř a dodal, že z důvodu vyhlášení chráněného území Jihočeský kraj odkoupil rybník od původních vlastníků a další hospodaření bude přizpůsobené výlučně zájmům ochrany přírody.

Zvláště chráněné území, přírodní památka Nahořanské tůně, leží na řece Vltavě v půli cesty mezi Větřním a Rožmberkem nad Vltavou, jenom několik stovek metrů po proudu řeky za kempem Branná. „Vodáci okolo této lokality jezdí zcela pravidelně a možná si neuvědomují, že se nacházejí v tak významném prostředí. Jedná se v podstatě o dvě tůně přilehlé k řece. V obou roste stulík malý, nádherná vodní rostlina s malými žlutými květy. Hlavním důvodem vyhlášení této přírodní památky je její zařazení na národní seznam evropsky významných lokalit,“ upřesnil hejtmanův první náměstek.

Vedle Chrastí a Nahořanských tůní Rada Jihočeského kraje znovu vyhlásila dalších osm přírodních památek, které již figurovaly na seznamu v minulých létech, ale kvůli drobným úpravám vymezení nebo z důvodu uvedení starších zřizovacích předpisů do souladu se současnou legislativou bylo nutné tyto přírodní památky formálně zrušit a vyhlásit znovu. Pod krajskou ochranu se opakované dostávají lokality Blana, Králek, Nerestský lom, Pašínovická louka, Rašeliniště Mosty, Stříbrná huť, Vrbenská tůň a přírodní rezervace Blanko (lesní rybník u Nové Bystřice, pouhých 200 metrů od rakouských hranic).

(lho, tzk)
Foto archiv Jihočeského kraje


ppj02
ppj03


Přidej komentář